2020-01-28 09:39Pressmeddelande

Lokalproducerade råvaror till SuToHaMu-kommunernas kök

En tallrik med potatis, kött och grönsaker.Lokalproducerad mat från Skafferi Värmland till de kommunala köken i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors.

Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner (SuToHaMu) har tecknat avtal gällande
färskt kött, färska grönsaker och potatis med det värmlandska företaget Skafferi Värmland AB.
 
SuToHaMu-kommunernas målsättning med livsmedelsupphandlingen var att få
lokalproducerade råvaror till kommunernas offentliga kök. Avtalet träder i kraft hösten
2020 och varar i två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.
Skafferi Värmland levererar färska grönsaker från bland annat Torfolk Gård AB, potatis
från Värmlandspotatis AB samt färskt kött från värmländska gårdar.
-Vi på Skafferi Värmland är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att
leverera bra värmländska livsmedel till de fyra kommunerna under flera år framöver.
Det har genom hela processen, från de första informationsmötena som Nifa ordnade till när vi nu skrivit avtal, verkligen märkts att man från de fyra kommunerna vill handla så lokalt det bara går och att man bryr sig om var maten till kommuninvånarna kommer ifrån. Det gör också vårt arbete mer stimulerande och gynnar det värmländska näringslivet inom livsmedelsbranschen.
-Vi ser fram mot att komma igång med leveranserna och planerar nu tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer för allt från insådder av grönsaker och potatis till logistik från de värmländska djurgårdarna som ska leverera kött, säger Jonas Enström, VD Skafferi Värmland.
 
Ett gott samarbete med engagerade kostchefer, en bra dialog med samarbetspartners, en gedigen research av marknaden och möten via leverantörsträffar har gjort att vi lyckats upphandla lokalproducerat.
Kommunerna kan inte ställa krav på att varan ska vara lokalproducerad, eftersom det inte är förenligt med LOU:s principer (Lagen om offentlig upphandling).
 
— För att få in de lokala leverantörerna var vi därför noga med att informera samtliga
intressenter om vår upphandling och vårt arbete.
Processen började med dialogmöten mellan kommunerna, lokala producenter, leverantörer, grossister, intresseorganisationer samt med Nifa, en samarbetsorganisation för värmländska matproducenter.
— Vi har arbetat på att skapa förståelse för vad som krävs for att bli leverantör till
kommunerna. Vi gav information om vilka produkt- och leveranskrav vi tänkt ställa i
upphandlingen. Samtidigt skaffade vi oss själva kunskap om vilka möjligheter och
begränsningar producenterna/leverantörerna har.
I diskussionerna enades parterna om att se värmlandska produkter som lokalproducerade.
SuToHaMu-kommunernas producenter bedömdes inte kunna producera de volymer som
krävs till de offentliga köken.
 
Via det nya avtalet får skolbarn och kostpersonal möjlighet att göra pedagogiska besök
hos producenterna och se hur odling av grönsaker och djuruppfödning går till. Det
ska vara en naturlig del i skolbarnens utbildning och ger samtidigt inspiration till
kommunernas kostpersonal.
Exempel på krav som ställdes med syfte att förenkla för de lokala producenterna:
Avtal ska tecknas 10 månader före avtalsstart för att ge producenterna möjlighet att planera och eventuellt öka odlingsareal och/eller djurbesättning för att kunna leverera då avtalet startar.
Pedagogiska besök ska kunna göras. Producenterna får inte ligga längre bort än att det går att göra en dagstur dit.
 
Har du frågor kontakta:
Mats Ågren, inköpschef Torsby kommun
0560-16067
mats.agren@torsby.se
 
Jonas Enström, VD Skafferi Värmland
070-515 00 30
jonas.enstrom@skafferivarmland.se
 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.