2019-09-02 15:00Pressmeddelande

Kort från Torsby kommunstyrelse 2 september 2019

Vid sitt sammanträde den 2 september 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat:

  • Kommunen skriver till Torsby Bostäder om trygghetsboende
  • Planerna inför årets Trafikantvecka


Underlaget till ärendet om trygghetsboende och övriga ärenden finns på www.torsby.se/kallelser. (Dock finns inga handlingar utsända om Eva Larssons information om planeringen inför trafikantveckan.)

Torsby Bostäder får fråga om att bygga ett trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutade att sända en fråga till Torsby Bostäder AB om att bygga ett trygghetsboende i centrala Torsby på en del av fastigheten Torsby 4:32.

(Det är den fastigheten som ligger bredvid Mejeristen, höghuset i Torsby centrum, på gräsmattan mitt emot ICA Bergqvist.)

Det finns en större efterfrågan på trygghetsbostäder i Torsby tätort än det finns sådana lägenheter idag. Om fler sådana lägenheter byggs kan det frigöra hus som äldre personer lämnar, som barnfamiljer och yngre personer kan flytta in i. Det ser också en intern urbanisering inom Torsby kommun, där personer flyttar från andra delar av kommunen till Torsby tätort. Trygghetsboende kan öka livskvaliteten för den grupp som önskar och behöver sådant boende, och avlasta efterfrågan på fler särskilda boenden (äldreboenden).

Mer info

Anders Björck, biträdande kommundirektör/HR-chef tfn 070-600 94 97

Torsby Bostäders VD Håkan Laack, tfn 0560 0560-272 45

 

Planeringen inför trafikantveckan 2019

Kommunstyrelsen beslutar att tacka Eva Larsson för informationen och ställer sig positiv till arbetet med trafikantveckan.

Under veckan 16–22 september genomförs i hela Sverige något som kallas Trafikantveckan (European Mobility Week) som är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

I Torsby har vi utvidgat begreppet något och använder också begreppet ”Energirika Torsby” som vi använt i samband med att vi jobbat med bland annat laddinfrastruktur för elbilar. Inom ramen för detta genomfördes en workshop i våras där man ville gå vidare med tre teman: Öka kompetensen hos företagare, hos invånare och jobba med hållbara transporter.

Under Trafikantveckan anordnar många kommuner, däribland Torsby olika aktiviteter:

Lördag 21 september

T.ex. elbilsrally från Torsby till Sysslebäck och åter. Snabbast vinner inte, utan den som kör mest energisnålt. Kända rallyprofiler deltar, blir inom kort klart vilka.

Invigning av laddningsstolpar, kids corner där barnen får prova köra och testa, många bilföretag finns på plats på lördagen för att visa och informera om elbilar, miljöerbjudande på Coop osv. Invigning och utställning även i Sysslebäck.

Rallyprofilen Tina Thörner leder och guidar.

Torsdag 19 september

Cykla en bana i Torsby eller Sysslebäck. Vinn fina priser.

Tisdag 17 september

Föredrag om hållbara drivmedel.

Under veckan

Polisen kommer ut till barnen på skolorna och informerar om trafiksäkerhet.

Arbetet med Trafikantveckan/Energirika Torsby är ett samarbete mellan Torsby kommun, Näckåns Energi, Coop och Paper Province.

Programmet finns på www.torsby.se/trafikantveckan2019

Mer info

Eva Larsson, näringslivschef, tfn 070-212 54 57 (övergripande information och om lördagen den 21 september)

Tina Näslund, miljöstrateg/energi- och klimatrådgivare, tfn 0560-162 02, 073-271 36 74 (om föredraget på tisdag)

Kicki Velander, fritidschef tfn 070-313 60 09 (om promenera/cykla på torsdagen)

Caroline Eriksson, kommunpolis 070-609 18 83 (om informationen på skolorna om trafiksäkerhet)


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.