2022-12-01 19:47Pressmeddelande

Invigning av nya reningsverket i Ransby onsdag 14 december 2022

Inne i nya reningsverket i Ransby, Sysslebäck. Inne i nya reningsverket i Ransby

Torsby kommun hälsar press och media välkommen till invigningen av nya reningsverket i Ransby, Sysslebäck, onsdagen den 14 december kl. 11.00.

Förutom tal och symbolisk invigning tar vi er med på en rundvandring/visning av den nybyggda anläggningen i Ransby. Under visningen kommer representanter från projekt-ledningen med flera att visa er reningsverket, berätta om projektet och svara på era frågor.

Om ni har frågor som vi ev. kan behöva förbereda ytterligare fakta till, för att ge er mer fördjupad information, sänd isåfall gärna frågorna i samband med din anmälan.

11.00              
Marie Johansson, teknisk chef och Jan Westerberg, VA-chef inleder med att hälsa välkommen.

Talare
Peter Jonsson (S) kommunstyrelsens ordförande
Erik Olsson, områdeschef ByggDialog.
Anders Kristiansson, vd Aquasvea

Invigning
Peter Jonsson (S) kommunstyrelsen ordförande.
Ronnie Walfridsson (M) kommunstyrelsen 1:e vice ordförande.
Torbjörn Olsson (SD) kommunstyrelsen 2:e vice ordförande.

11.30 - framåt              
Lussebullsfika och mingel.

11.30-12.00    
Visning/rundvandring för press och media. Föranmälan till hilary.hogfeldt@torsby.se senast måndag 12 december.

12.00-13.00     
Visning/rundvandring för allmänheten, ca 10–15 minuter per runda. Begränsat antal platser/visningar. Allmänheten anmäler sig på plats.

 

Kort bakgrund
Torsby kommun har sedan övertagandet av ledningsnät och vattenverk i Branäs, vid årsskiftet 2016/2017, haft en plan för att utveckla och bygga ut infrastrukturen i området. Belastningen på det då befintliga avloppsreningsverket i Ransby hade ökat så mycket att reningen inte längre var tillfredsställande. Ransby avloppsreningsverk hade blivit en myndighetsfråga då verket var överbelastat. Kapaciteten i avloppsreningsverket och för vattenförsörjningen i området måste ökas och en ombyggnation var nödvändig.

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att bevilja en investeringsram på 300 miljoner kronor, som är den totala projektkostnaden för Ransby avloppsreningsverk inkl. en ny personalbyggnad, Branäs vattenverk och ledningsnät.

I maj 2020, efter upphandlingsprocessen, tecknade Torsby kommun ett partneringavtal med byggföretaget ByggDialog. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt. Projektet är uppdelat i tre faser för avloppsreningsverket i Ransby samt tre faser för vattenverket i Branäs.

Den 31 augusti 2020 började ByggDialog arbeta med förberedelserna och etableringen inför ombyggnationen av Ransby avloppsreningsverk och den 30 november 2020 var betongarbetet för reningsverket igång. Nu, två år senare står det om- och utbyggda reningsverket klart.

 Några siffror

  • Det djupaste schaktet i reningsverket är cirka 7 meter under marknivå.
  • Högsta punkten på taket över biobassängen mäter cirka 13 meter över mark.
  • Cirka 1500 m3 betong och 250 ton armering har använts till ombyggnationen.
  • Tornkranens arm mätte 70 meter och hade 26 meters lyfthöjd.
  • Det finns 858 spillvattenabonnenter i Ransby- och Branäsområdet. 
  • Det finns 3069 spillvattenabonnenter i hela Torsby kommun.
  • 28% av kommunens spillvattenabonnenter finns i Ransby- och Branäsområdet.
  • Under säsongen 2022/2023 finns det cirka 11 400 bäddar i Branäs.

Anmäl dig till pressens rundvandring/visning
Sänd e-post till hilary.hogfeldt@torsby.se senast måndag 12 december.

För mer information
Hilary Högfeldt
VA-ingenjör och projektledare för byggprojektet i Ransby/Branäs.
E-post: hilary.hogfeldt@torsby.se
Mobil: 073-271 22 88Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.