2019-05-08 12:43Pressmeddelande

Första samverkansavtalet undertecknat

Som ett led i att utveckla och förstärka samverkan mellan kommunerna i SuToHaMu-området (Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors) samt Lokalpolisområde Torsby har man skrivit under ett samverkansavtal. Det är första gången som ett sådant avtal undertecknas, och det första av sitt slag i Värmland.

Media är välkommen

Samverkansavtalet presenteras torsdagen den 9 maj kl. 14.45 på Selma Spa i Sunne. Samling i foajén. Närvarar gör representanter från de fyra kommunerna och Polisen.

Bakgrund och samverkan idag

Vi har startat upp en samverkan mellan alla fyra kommuner som vi kallar SuToHaMu, där har vi en arbetsgrupp och en styrgrupp.

I arbetsgruppen ingår ANDT/Bf-samordnarna (Alkohol, narkotika, Dopning, Tobak samt Brottsförebyggare) från respektive kommun samt kommunpolisen.

I styrgruppen ingår kommunalråden, kommuncheferna, lokalpolisområdeschef och kommunpolis.

Arbetsgruppen har träffats regelbundet ca 1ggr/månad och styrgruppen har träffats 3 gånger under året. (Under 2017 deltog Lokalpolisområde Torsby i en undersökning (CRM = Community Readi-ness Model) som Brå höll i gällande hur ”redo” kommunerna (Sunne, Torsby, Hagfors, Munkfors) och polisen var när det gäller samverkan i det brottsföre-byggande arbetet. Resultatet av denna undersökning visade på att det saknades en uppbyggd struktur för det brottsförebyggande arbetet i vårt område).   

Utkomsten av denna samverkan har gjort att vi under året startat upp en kartläggning gällande INTOX (förgiftningar) för att få en överblick över hur det ser ut i vårt område gällande detta. Detta för att få en uppfattning om vad det är för preparat som intas, vilka m.m. Det är ett samarbete med Region Värmland (landstinget) och det är de som fyller i en blankett då dessa personer kommer till sjukhuset. Det är Sunne som har ansvaret för sammanställningen av dessa blanketter. Det har under det gångna året inte varit något stort inflöde och det går därmed inte att utläsa något större av det. Det finns en del kvar att jobba med och det sker regelbundna träffar för att få se på hur det kan förbättras och struktureras upp för att få bäst genomslag.

Detta arbete har påbörjats inom SuToHaMu

När det gäller SuToHaMu samarbetet har följande påbörjats:

  • Framtagande av långsiktiga och kortsiktiga indikatorer till det brottsförebyggande arbetet. (Torsby kommun har uppdraget att ta fram förslag till arbetssätt och indikatorer.)
  • Våldbejakande extremism. (Hagfors kommun har uppdraget att titta på våldsbejakande extremism och lite mer konkreta handlingsplaner kring detta)
  • Skolornas ANDT-policy. (Sunne kommun tillsammans med Munkfors har uppdraget att ta fram förslag till en så lika policy med handlingsplaner för skolorna som möjligt)
  • Samarbete akutmottagning- polis och socialtjänst kring INTOX (förgiftningar). Där har vi ett gemensamt ansvar att se till att detta blir bra och akutmottagningen i Torsby spelar där en viktig roll.
  • Sedan har vi haft träff med ansvariga för kommunernas näringsliv för att på sikt få med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

Under 2019 har följande hittills hänt

Vi har ordnat en gemensam träff för personal från socialtjänst, polis och skola (allt från chefer till annan berörd personal) med syftet att förbättra samarbetet kring sekretessen för de olika myndigheterna.

Våra kommunikatörer har också träffats, vi vill på ett bättre sätt förmedla och kommunicera vårt arbete. Där kan också arbetsbördan fördelas, alla behöver inte samma saker.

Vi har också diskuterat möjligheten att ha samma taxor för parkeringsböter i kommunerna.

Bilaga

Vi bifogar det samverkansavtal som presenteras vid presskonferensen i morgon 9 maj. I avtalet framgår de olika områden som samverkan omfattar. Välkommen media att närvara!

 

Hälsningar SuToHaMu-kommunerna och Lokalpolisområde Torsby

genom

Ann-Katrin Järåsen
kommunalråd Torsby kommun

 


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.

Relaterad media