2022-08-08 21:16Pressmeddelande

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Torsby kommun

KugghjulKugghjul, genrebild

Förutsättningarna för små företag i Torsby är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

 

Småföretagarindex visar förutsättningar

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.  Torsby kommun är rankad 90 av 290. Det är 13 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Småföretagaren är möjliggörare

I Torsby kommun är 95 procent av företagen i näringslivet små företag med färre än 50 anställda. De allra flesta företag, 9 av 10 företag, har färre än tio anställda.  Bakom varje företag finns en företagare som dagligen jobbar hårt för att förverkliga sina drömmar och på bästa sätt utveckla sitt företag. Många småföretag visar en god utveckling och vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Arbeten som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till den gemensamma välfärden.

Bra siffror i alla mätningar

- Siffrorna i Småföretagarnas riksförbund ranking är glädjande, säger Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun. Vi är extra stolta över att konstatera att under det senaste året har Torsby kommun fått höga placeringar i samtliga rankinglistor gällande näringslivsklimatet (Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sveriges kommuner och Regioner samt Småföretagarnas Riksförbund). Alla rankinglistor ger en samstämmig bild över att långsiktigt arbete ger resultat och vi är på rätt väg, men vi kan naturligtvis alltid bli bättre. I näringslivsarbetet har kommunen ett nära samarbete med Tuab (Torsby Utveckling AB) och genom undersökningarna får vi en bra bild över vad vi gemensamt kan förbättra och förstärka.  Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, avslutar Eva Larsson.

Fler siffror för länet och landet

Av samtliga kommuner i Värmlands län har småföretagare i Munkfors bäst förutsättningar och hamnar på plats 70 av 290 enligt mätningen. Torsby placerar sig på en stabil andra plats (upp 10 placeringar jämfört med 2021) medan Karlstad noterar en tredje plats (94 av landets samtliga 290 kommuner).

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika parametrar av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. De nio parametrarna är lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2022/

 

 

Kontaktperson:

Eva Larsson
näringslivschef
Mobiltelefon: 070-212 54 57
E-post: eva.larsson@torsby.se


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.