2020-03-20 16:41Pressmeddelande

Corona innebär färre larm till räddningstjänsten

Peter Bergström står framför räddningstjänstens lokaler i Torsby.Räddningstjänsten har fått ändrade rutiner pga coronaviruset meddelar räddningschef Peter Bergström. Foto Linda Bengtsson.

Region Värmland beslutade på onsdagen om särskilda åtgärder som påverkar räddningstjänstens uppdrag i hela Värmland. För att minska risken att smitta slår ut samhällsviktiga funktioner så kommer inte räddningstjänsten att få vissa larm, som de normalt brukar få.

Färre IVPA larm

Det innebär att IVPA larm, I väntan på ambulans, endast når räddningstjänsten om man inte misstänker Covid-19 hos den som söker hjälp. Den bedömningen gör SOS Alarm. IVPA innebär att personal på närmaste brandstation larmas ut om tillståndet är livshotande för den som väntar på ambulans. De tre kriterierna som räddningstjänsten kan larmas ut på är:

  • Hjärtstopp, eller misstanke om detta
  • Andningsstopp, eller misstanke om detta
  • svåra trauman

- Vi får alltså inte dessa larm om det finns risk för coronasmitta. Vi i räddningstjänsten behöver vara friska för att klara vårt grunduppdrag som är att åka på bränder och olyckor. Det finns sjukskrivningar hos oss men vi har normal beredskap, säger brandchef Peter Bergström.

Inga Förstahjälpen larm

Räddningstjänsten kommer inte att åka på Förstahjälpen-larm som finns i Torsby kommun. Larmen skickas helt enkelt inte vidare från SOS Alarm till räddningstjänsten.

Torsby kommun beslutade sommaren 2019 att utöka kommunens ansvar med vissa åtgärder för att skapa trygghet, utöver avtalet med Region Värmland. Det kan handla om till exempel psykiskt och socialt omhändertagande, syrgasbehandling eller att lägga förband.

Dessa beslut om IVPA och Förstahjälpen gäller tills vidare och stöds av både kommun och räddningstjänst.

Arbetar i stabsläge

Räddningstjänsten i Torsby och Sunne arbetar just nu i stabsläge. Den normala verksamheten som utbildningar, tillsynsverksamhet med mera prioriteras om och brandstationerna i kommunen är stängda för besökare.

För mer information kontakta räddningschef Peter Bergström tfn 070-301 40 79.Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.