2020-05-07 09:00Pressmeddelande

Ny generaldirektör för MFoF

Per Bergling, tillträdande generaldirektörPer Bergling, tillträdande generaldirektör

Regeringen har beslutat att utse professor Per Bergling som ny generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Han tillträder sin anställning den 19 augusti 2020.

– Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är en myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Per Bergling har lång och gedigen erfarenhet av att ha jobbat med mänskliga rättigheter, både i Sverige och internationellt, och jag är glad över att han nu har tackat ja till att leda Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, säger socialminister Lena Hallengren.

– Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd arbetar med kunskapsförmedling, tillsyn och auktorisation inom komplicerade och viktiga områden. Myndigheten har också flera särskilda regeringsuppdrag. Jag är stolt och glad att få leda denna viktiga verksamhet och tror min bakgrund inom universitetsvärlden, regeringskansliet och internationella organisationer kommer vara till nytta. Som västerbottning tycker jag också det är roligt att myndigheten finns i Skellefteå, säger Per Bergling.

Per Bergling är född 1967 och blev juris doktor 1999. Han har tidigare varit chefsjurist vid Folke Bernadotteakademien samt rådgivare i folkrättsfrågor på Utrikesdepartementet.

– Vi är glada att regeringen nu utsett en ny generaldirektör för MFoF. Vi har sett fram mot detta besked och det är fint att Per tillträder direkt efter sommarsemestern, särskilt nu när MFoF utvecklas med viktiga och intressanta uppdrag. Jag är tror att Per Bergling kommer att passa utmärkt i rollen som generaldirektör utifrån myndighetens uppdrag och den roll vi har i det svenska samhället nu och framledes, säger Maria Lundmark, kanslichef och tillförordnad generaldirektör på MFoF.


Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.


Kontaktpersoner

Per Sundberg
Kommunikationsstrateg
Per Sundberg