2022-12-12 08:51Pressemelding

Årets bærekraftrapport fra Polarn O. Pyret er her

Polarn O. Pyret har nå publisert sin bærekraftrapport for 2021/2022. Rapporten oppsummerer fremskritt, utfordringer og tiltak som har blitt iverksatt i løpet av året for å nå visjonen om å gjøre markedet for barneklær mer bærekraftig. Året har vært preget av stort fokus på økt transparens fra leverandørkjeden, strengere krav og tydeligere definisjon av det bærekraftige sortimentet, samt verktøy for å muliggjøre bedre oppfølging av bærekraftarbeidet.

Bærekraft krever hardt arbeid og vi må dele kunnskap og resultater med hele bransjen for at vi sammen skal kunne bli bedre. Derfor har vi intensivert arbeidet med dette i løpet av året, gjennom to digitale plattformer: TrusTrace for oppfølging og transparens på produktnivå og Worldfavor for arbeidet med resultatregnskapet i bærekraftrapporten. Vi befinner oss på en reise mot å gjøre hele barneklesindustrien mer bærekraftig, og da er transparens nøkkelen til at alle skal kunne ta del i fremskrittene som gjøres. Johan Munck, administrerende direktør

Et annet hovedfokus er å redusere produksjonens og produktenes miljøpåvirkning, blant annet gjennom å utvide andelen av forretningen som kommer fra sirkulær virksomhet. I løpet av året har flere produktkategorier blitt lagt til i Second Hand-tilbudet, og i rapporten fremgår det at salget av Second Hand-sortimentet økte med hele 370 %.

 Noen høydepunkter fra 2021/2022:

  • 73 % av bomullsproduktene er GOTS-sertifisert og 79 % av det totale sortimentet er fremstilt i mer bærekraftige fibre.
  • 66 % av Polarn O. Pyrets ytterplagg blir brukt av tre eller flere barn. Dette er en økning på ca. 5 %.
  • Flere produktkategorier er lagt til i Second Hand-tilbudet.
  • Salget av Second Hand i butikk økte med hele 370 %.
  • Kåret til årets mest solgte barneklesmerke på Tradera.
  • Biobrensel for sjø- og lufttransport er innført.
  • For å redusere plastforbruket er de fleste polyposene som benyttes i logistikkjeden fjernet.
  • Begynte implementeringen av TrusTrace, en plattform for sporbarhet i leverandørkjeden.

Les hele rapporten her: https://www.polarnopyret.no/pop-cares/baerekraftrapport


Om Polarn O. Pyret Norge

Polarn O Pyret startet i 1976 for å lage klær som lar barn være barn. I dag har vi vært i bransjen i over 40 år og er det ledende kvalitetsvaremerket for barn i Norge, og selges i flere markeder over hele verden. Vi lager klær som tåler å elskes, vaskes og slites. Og som til slutt kan arves videre av neste barn, og neste. Vi kaller det design som holder. For mer informasjon besøk www.polarnopyret.no