2020-01-21 12:58Pressmeddelande

CDP BEKRÄFTAR PIRELLI SOM LEDANDE I KAMPEN MOT KLIMATFÖRÄNDRING

Milano, 20 januari 2020 - För andra året i rad har Pirelli & CSpA bekräftats som en global ledare i kampen mot klimatförändringar och tjänar en plats på Climate A listan som är utarbetad av CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), som är en internationell ideell organisation som samlar, distribuerar och marknadsför information om miljöfrågor.

Betyget "A", som endast ges till ett fåtal företag av de tusentals som deltar, är den högsta poängen ett företag kan få. Den tar hänsyn till effektiviteten i ansträngningarna för att minska utsläpp och klimatrisker och utveckla en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, liksom fullständigheten och öppenheten i den information som tillhandahålls och antagandet av bästa praxis i samband med klimatpåverkan.

CDP, vars mål är att vägleda företag och regeringar att minska utsläpp av växthusgaser, skydda vattenresurser och skogar, samlar in data relaterade till miljöpåverkan, risker och möjligheter, för en oberoende utvärdering med avseende på metod som poängen beräknas.

År 2019 uppmanade över 525 investerare, med tillgångar på över 96 biljoner dollar, och 125 storskaliga köpare, med en köpkraft på 3,6 biljoner, företag att dela denna information via CDP-plattformen och över 8 400 företag svarade.

Erkännandet från CDP bekräftar Pirellis ständiga engagemang för frågor om hållbarhet, ett område där företaget redan har ett antal framsteg. De inkluderar världsledande inom Automobiles & Components-sektorn på Dow Jones World- och Europa-index som erhölls under 2019. "Gold Class distinktion" i RobecoSAMs årsbok för 2019 samt bland företagen i FN: s Global Compact Lead.


Om Pirelli Tyre Sweden

Pirelli grundades 1872 och finns i dag i över 160 länder, har 22 produktionsanläggningar i fyra världsdelar och sysselsätter omkring 37 000 personer. Företaget är en ledande tillverkare av premiumdäck och har ett starkt fokus på forskning och utveckling. Pirellis vinterdäck testas på företagets testanläggning i Älvsbyn i norra Sverige. Mellan 2011 och 2023 är Pirelli ensam leverantör av däck till Formel 1.

Kontaktpersoner

Petra Binken
Trade Marketing Manager
Petra Binken