2020-03-05 15:06News

Investera i framtidens livsmedel allt hetare

null

Livsmedelsbranschens framtid – vad skall man sälja när folk äter mindre kött och andra traditionella matvaror

Martin Alexandersson, LRF

– När intresset för den egna hälsan och matens ursprung kombineras med ny teknik. Och att vi behöver säkra livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning. Det kommer leda till nya innovationer, och stora förändringar i hela branschen

Martin Grådal, Whywaste

– Jag tror att många radikala förändringar väntar, se bara på Amazons uppköp av Whole Foods. Generellt ligger livsmedelsbranschen på efterkälken när det gäller innovation och utveckling om man jämför med andra branscher.

Akis Palamidis, grundare av Gastronaut:

– Att konsumenterna anammar ny teknik kommer att förändra matkedjan. Livsmedelsindustrin idag är ungefär som telekomindustrin var för tjugo år sedan. Jag tror att nästa decennium kommer att innehålla radikala förändringar av hela livsmedelsindustrin. https://agfo.se/2018/02/sa-forandras-livsmedelskedjan-tretton-branschprofiler-tycker-till/

Investeringar i ag/food Tech hetare än någonsin förut

Investering i livsmedelsforskning har hittills varit väldigt låg jämfört med andra områden. Men det börjar verkligen ta fart och ökning i investeringar är stor https://agfundernews.com/2020-predictions-from-agri-foodtechs-leading-vcs.html .

I Sverige vill man öka från låg nivå till 400 MSEK per år och att den vetenskapliga nivån höjs https://www.livsmedelsforetagen.se/app/uploads/2019/11/forskningspolitisk-proposition-2020-livsmedelsforetagens-inspel.pdf .

Intresset för vår framtida kosthållning är större än någonsin. Enligt AG-funders rapport 2019 så investerades 19,8 miljarder dollar i livsmedelsföretag, så kallade ag/food tech bolag, 2019 varav 3,3 miljarder dollar i Europa, UK är ledande med investeringar på 1,1 miljarder dollar. https://agfundernews.com/from-agfunder-with-love-global-agri-foodtech-funding-reaches-19-8bn-in-2019.html

Investeringar som görs rör både ”upstream” och ”downstream”. Upstream är innovationer nära lantbrukaren och värdekedjan innan handeln. Downstream är innovationer som rör handel, restaurang, matlagning och konsument. Det görs mer investeringar downstream även om investeringar i upstream bolag ökar starkt. https://agfundernews.com/from-agfunder-with-love-global-agri-foodtech-funding-reaches-19-8bn-in-2019.html

Intresset för livsmedel och vår framtida mathållning är stort även i Sverige bara under februari månad investerades 900 miljoner SEK enligt Dagens Industri https://digital.di.se/artikel/mat-i-topp-svenska-bolag-tog-in-nastan-900-miljoner-kronor-i-februarihttps://www.di.se/nyheter/dj-stjarnan-investerar-i-fiskodlingsforetag/ .

Beyond Meats (https://www.beyondmeat.com/) lyckade börsintroduktion under 2019 öppnade för ett ännu större intresse för sektorn. Aktien har gått upp ca 350 procent sedan introduktionen. Man förväntas därför se fortsatt ökande intresse för ag/food tech bolag under 2020. https://www.di.se/nyheter/investerarna-rusar-till-nya-favoritsektorn-gar-bara-uppat/

Flera tillfrågade investerare om trender för 2020 däribland S2G ventures, en av de mest aktiva VC bolagen inom ag/food tech https://agfundernews.com/2020-predictions-from-agri-foodtechs-leading-vcs.html ;

“Responses from Sanjeev Krishnan, managing director

More entrepreneurs will explore the concept of “food as medicine,” backed by scientific validation and clinical claims. The next big acquisition of a food brand by health companies like Pfizer or Merck could be right around the corner. “

Pharma Way nyemission inom ag/food Tech

Pharma Way ligger i linje med de senaste trenderna inom ag/food tech bolag och bolaget äger rätten att sälja och marknadsföra världens första flytande Gurkmeja (curcumin) dryck, Dot Shot, både i Europa och USA.

Teknologin bakom Gurkmeja drycken bygger på att man kan göra vattenlöslig curcumin vilket inte tidigare varit möjlig. Dot Shot har ett upptag i kroppen upp till 39 gånger högre än övriga gurkmeja produkter på marknaden och är kliniskt verifierad i en oberoende studie. Dot Shot är ett så kallat ”Functional food”.

Dot Shot har enorm potential på de marknader vi riktar in oss på, bara USA marknaden omsätter idag ca, 20 miljarder dollar varav gurkmeja/curcumin produkter legat som nummer ett på listan av kosttillskott sedan 2013. Bara på den svenska marknaden säljs växtbaserade kosttillskott för 658 miljoner SEK år 2017 och försäljningen är stadigt ökande. Dot Shot är den första gurkmejadrycken och vi har som målsättning att bli marknadsledande på Europa och USA marknaden.

Pharma Way genomför en nyemission under mars månad vilken förväntas öka bolagets kassa med 15 miljoner kronor och därmed säkra fortsatt expansion.


About Pharma Way AB

OM OSS: Pharma Way har ett internationellt team med många års erfarenhet inom läkemedelsprodukter, utveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans med våra partners marknadsför och distribuerar vi Lifestyle samt egenvårdsprodukter så som Dot Shot och Go´KiD serien, se även www.dotshot.se samt www.gokid.nu på Europa och USA marknaden. VISION: Pharma Way har som mål att marknadsföra och sälja innovativa, effektiva och säkra produkter på Europa och USA marknaden. Företagets produkter är både egenutvecklade samt framtagna och utvecklade i nära samarbete med globala producenter, allt för att möta behovet inom områden där det idag saknas bra behandlingar. Bolaget fokuserar framför allt på egenvårdsprodukter samt Lifestyle produkter.


Contacts

Mårten Österlund
PhD
Mårten Österlund
 Joacim Folkesson
EVP Marketing & Sales
Joacim Folkesson