2019-01-21 15:22Pressmeddelande

Swisscom Ventures leder A-runda i Netrounds

 

Netrounds tar in kapital i en nyemission där Swisscom Ventures och en ny nordisk techfond agerar leadinvesterare.

Partnerinvest förvaltar Almi Invests ägande i Netrounds.

Läs mer här


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag investerar vi i de flesta branscher, så länge affärsmodellen är skalbar och entreprenörsteamet är starkt. Våra Investment Managers har en lång erfarenhet och omfattande regional branschkännedom. Vi har finansiell kapacitet att investera mer kapital och bidrar gärna med våra samlade breda nätverk. Vi investerar alltid tillsammans med en eller flera privata investeringspartner som kan vara ett riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska. Investeringsbeslut fattas av Partnerinvest Norrs styrelse som består av Göran Carlsson (ordförande), Lars-Erik Aaro, Annika Högström, Camilla H Lindh, Mikael Karlsson och Lars-Olov Söderström. Kapitalet i den första fonden (179 Mkr) kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten samt ägarna ALMI Invest AB och Norrlandsfonden. Inom ramen för Partnerinvest Norrs första fond har sammantaget 120 transaktioner genomförts i 43 bolag. I dessa transaktioner tillfördes bolagen totalt 570 Mkr i ägarkapital varav drygt 180 Mkr från Partnerinvest Norr. Under hösten 2015 sjösätts en andra fond (160 Mkr). Den fonden har samma finansiärer med undantag av Länsstyrelsen i Västerbotten som inte deltar som finansiär. Partnerinvest Norr förvaltar även Almi Invest såddfond i regionen. Verksamheten drivs med en personalstyrka om fem medarbetare fördelade på de båda kontoren i Luleå och Umeå.


Kontaktpersoner

Ingela Lidström
VD
Ingela Lidström