2018-11-19 15:32Pressmeddelande

Partnerinvest & Treac investerar i eMaintenance365

Nyemission i eMaintenance365 öppnar för nya affärer

Det går bra för eMaintenance365 AB.

Fler och fler kunder efterfrågar företagets tjänster och produkter.

Därför genomförs nu en nyemission tillsammans med investmentbolagen Treac AB och PartnerInvest Norr AB. Den nya ägarkonstellationen ger eMaintenance365 finansiella resurser som möjliggör en välkommen och nödvändig expansion under de närmaste åren.

– Framgångarna de två senaste åren har lett fram till affärsavtal med bland andra LKAB, norska Cargonet, Norrtåg, Hector Rail och nu senast tyska VTG, Europas enskilt största vagnsägare, säger Bengt Jonsson, CEO på eMaintenance365. Vi är mycket nöjda med att ha slutit avtal med Treac och ParnterInvest, två stabila och kompetenta investerare. Nyemissionen gör att vi kan öka takten i våra internationella affärer och kontakter.

Treac AB är ett familjestyrt investmentbolag med rötter i Skellefteå. Sedan starten för sjutton år sedan har Treac AB investerat i mindre onoterade företag i främst Västerbotten och Norrbotten. I företagsgruppen ingår idag tio hel- eller delägda bolag fördelade på verksamhetsgrenarna Treac Industri och Treac Innovation.

– eMaintenance365 är ett framgångsrikt, relativt nystartat företag som passar väl in i vår investeringsstrategi, säger Lina Ådin, vice VD för Treac AB. De senaste åren har den internationella marknaden börjat visa stort intresse för de lösningar som eMaintenance365 kan erbjuda och vi vill gärna vara med och bidra till företagets fortsatta framgångar.

PartnerInvest Norr är inriktade på investeringar i onoterade tillväxtföretag i norra Sverige, grundades 2010 av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest investerar alltid tillsammans med en eller flera privata investerare.

-eMaintenance365 har redan nått stora framgångar på marknaden och vi ser att företaget har en stark potential för sina tjänster och produkter på en stor internationell marknad, säger Stefan Lundblom på Partnerinvest.

Fakta:

eMaintenance365 AB är ett företag med säte i Luleå som har utvecklat en molnbaserad lösning för att samla in, kvalitetssäkra och analysera leverantörsoberoende tillståndsdata och leverera beslutsstöd via en webblösning till sina kunder.

eMaintenance365 har idag sin huvudfokus inom järnvägssektorn både nationellt och internationellt.

För ytterligare upplysningar, kontakta VD Bengt Jonsson, 070-6878693.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag investerar vi i de flesta branscher, så länge affärsmodellen är skalbar och entreprenörsteamet är starkt. Våra Investment Managers har en lång erfarenhet och omfattande regional branschkännedom. Vi har finansiell kapacitet att investera mer kapital och bidrar gärna med våra samlade breda nätverk. Vi investerar alltid tillsammans med en eller flera privata investeringspartner som kan vara ett riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska.