2021-03-02 13:49Pressmeddelande

Partnerinvest Norr når historisk milstolpe

Riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr har nått en historisk milstolpe. Sedan starten 2010 har företaget tillsammans med det privata kapitalet investerat över en miljard kronor i ägarkapital i 80 bolag med tillväxtpotential i Norrbotten och Västerbotten.

– Den investerade miljarden är en symbolisk milstolpe för oss som vi passerade tidigare än väntat. Investeringarna som gjorts är resultat av ett nära samarbete med flera samarbetspartners och privata investerare. Samtidigt underlättas arbetet av att det i Norrbotten och Västerbotten fortsätter att komma fram drivna entreprenörer med spännande affärsidéer att investera i, säger Ingela Lidström, VD på Partnerinvest Norr.

Partnerinvest Norr bildades 2010 av Norrlandsfonden och Almi Invest med syftet att i nära samverkan med privata investerare medverka till utveckling av den tillväxtpotential som finns i regionens företag. Fokus har sedan start varit att tillsammans med privata investerare erbjuda potentiella tillväxtbolag i Norrbotten och Västerbotten ägarkapital, kompetens och nätverk för att möjliggöra en snabbare expansionstakt.

Väl rustade trots turbulent år

Även om 2020 på många sätt har varit ett turbulent år så har Partnerinvest Norr genomfört tolv investeringar och nio del- eller helförsäljningar av innehav. Riskkapitalaffären uppvisar 2020 en vinst på 15,8 Mkr. 

Ingela Lidström framhåller att trots pandemin så har bolaget kunnat leverera ett starkt 2020. Flera intressanta investeringar och bra försäljningar av portföljbolag som t ex Cos Systems och inom ramen för ett förvaltningsuppdrag för Almi Invest även Netrounds. Samtidigt har ägarna och Tillväxtverket förstärkt investeringskapitalet med 25 Mkr.

I skrivande stund pågår ett arbete med att se över möjligheterna kring att sätta upp en tredje fond för att långsiktigt stärka investeringskapaciteten. Målsättningen med den nya fonden är att fortsätta vara en proaktiv investerare i regionen.

– Det händer mycket i regionen nu. Både Norrbotten och Västerbotten har en stark tillväxt. Vi, tillsammans med våra privata investerare, vill därför hitta fler spännande bolag att investera i, avslutar en nöjd Ingela Lidström.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Inom ramen för två egna fonder förvaltar verksamheten idag drygt 360 Mkr och närmare 50 portföljbolag. Läs mer om oss på www.partnerinvestnorr.se.

Kontaktpersoner

Ingela Lidström
VD
Ingela Lidström