2018-10-03 14:43Pressmeddelande

Partnerinvest investerar i Exeri

Nu ska elavbrott och avvikelser i elnät upptäckas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det är Luleåföretaget Exeri AB som tar in sex miljoner kronor från Partnerinvest och privata investerare för att lansera produkten SGS –Smart Grid Surveillance™. Exeri har redan gjort affär med ett av nordens största elbolag.

Det är ett enormt intresse för vår produkt, vilket känns fantastiskt. Pengarna ska vi använda till att förstärka företagets expansion och fortsätta bearbetningen av marknaden, säger Magnus Karlsson, vd för Exeri.

Exeri har genomfört en nyemission med Partnerinvest Norr och privata investerare som nu förutom delägarskap ska bidra med förstärkt styrelsekompetens och viktiga nätverk.

– Vi ser att Exeris produkt kommer innebära stora besparingar för energibolag och minska oönskade strömavbrott för slutkonsumenter. Vi ser ett starkt team med bra referenser från marknaden som gör att vi väljer att investera i företaget, säger Stefan Lundblom, Investment manager Partnerinvest Norr.

Prognosen är att omsätta 500 miljoner kronor om 5 år.

Den unika produkten Smart Grid Surveillance, kan lokalisera fel och störningar på elnät på ett mer effektivt sätt. Problem och avbrott kan snabbare åtgärdas, vilket ger både ökad kvalitet och stora kostnadsbesparingar. Säkerheten ökar längs ledningarna och skapar möjlighet att arbeta förebyggande, som idag inte finns, då elnäten idag sköts mer eller mindre manuellt.

Den smarta elnätsövervakningen förväntas bli ett genombrott för elleverantörer världen över. Tekniken har utvecklats av Exeris tre grundare med lång erfarenhet från telekombranschen. Inom telekomområdet har man länge arbetat med kvalitetssäkring av telekomnätet med stor intelligens i näten.

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, VD Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se +46 70-320 38 85 www.exeri.se

Stefan Lundblom, Partnerinvest Norr, stefan@partnerinvestnorr.se +46 70-555 07 74

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag investerar vi i de flesta branscher, så länge affärsmodellen är skalbar och entreprenörsteamet är starkt. Våra Investment Managers har en lång erfarenhet och omfattande regional branschkännedom. Vi har finansiell kapacitet att investera mer kapital och bidrar gärna med våra samlade breda nätverk. Vi investerar alltid tillsammans med en eller flera privata investeringspartner som kan vara ett riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska.


Kontaktpersoner

Ingela Lidström
VD
Ingela Lidström