2022-03-15 14:18Pressmeddelande

Nordic Quick Systems tar in nytt kapital

Nordic Quick Systems utbytbara slitagedelarNordic Quick Systems utbytbara slitagedelar

Nordic Quick Systems, ett av Partnerinvest portföljbolag, grundades i Piteå 2019 och lanserade ett kedjehjul som ökar effektiviteten och säkerheten för kunder inom industrin. Sedan dess har företaget lanserat fler produkter och växt snabbt. Förra räkenskapsåret tredubblades omsättningen.

- Vi har hittat en unik nisch, inom vilken vi kostnadseffektivt kan utveckla nya produkter som genererar ett stort värde för våra kunder. Nu plockar vi in nytt kapital från en kombination av befintliga och nya ägare, samt lånefinansiärer, vilket gör att vi kan rekrytera fler kollegor, utöka vårt produktutbud och ta oss in på nya marknader, säger Sammy Pergament, vd på Nordic Quick Systems.

För att kunna fortsätta växa med fler anställda, utveckla produkter och satsa på nya marknader har bolaget tagit in 9 miljoner kronor i en nyemission. Partnerinvest har tillsammans med några av de tidigare ägarna deltagit i emissionen. De nya investerarna är GAEU Ventures, bildat ur GAEU Consulting, Rikard Westlund, grundare av IT-mästaren, Peter Nordlund, vd för Box Modul, och bolagets styrelseordförande, Mikael Näslund, som har ett förflutet på Aktieinvest.  

Partnerinvest har varit med och stöttad bolaget från 2019.

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.


Kontaktpersoner

Mikael Edström
INVESTMENT MANAGER
Mikael Edström