2020-09-26 06:02Pressmeddelande

Lipigon inleder samarbete kring lungsjukdom och COVID-19

Stefan Nilsson, VD Lipigon PharmaceuticalsStefan Nilsson, VD Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals har inlett ett samarbete med ledande forskare i Singapore och Kina. Målsättningen är att hitta nya behandlingar mot lungsjukdomen Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS), vilken bl.a. kan komma som en följd av en COVID-19 infektion.

"Det är ett strategiskt viktigt samarbete som gör det möjligt för Lipigon att testa sina läkemedelskandidater för potentiell användning vid behandling för COVID-19 och andra infektiösa lungsjukdomar. Det är ett fantastiskt tillfälle för oss att arbeta med ledande experter inom detta område." säger Stefan Nilsson, VD och grundare av Lipigon Pharmaceuticals AB.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson