2021-05-25 09:33Pressmeddelande

Exeri tar in 50 MSEK för att säkra framtidens elnät

Magnus Karlsson, VD Exeri ABMagnus Karlsson, VD Exeri AB

Exeri AB välkomnar Industrifonden, Brightly Ventures och Treac som nya ägare i den nyemission som sammanlagt tillför bolaget 50 MSEK. Utöver de nytillkomna ägarna utökar även Partnerinvest Norr sitt ägande i bolaget.

Exeri AB satsar offensivt på att göra sitt system Smart Grid SurveillanceTM (SGS) till en självklar del av lösningen för att hantera de växande energibehoven i omvandlingen till ett fossilfritt samhälle. Systemet, som genom digitalisering övervakar elnätet och ger nätägarna en ständigt uppdaterad status för deras nät, gör det möjligt att i realtid lokalisera eventuella problem och ger även ökad säkerhet längs linjerna. Med IoT-teknik, AI-baserade algoritmer samt en kartbaserad lägesbild har Exeri skapat en produkt som saknar motstycke i branschen idag. Den ger möjlighet till ökat nyttjande av elnäten och minskar avsevärt tiden för strömavbrott. I den pågående utvecklingen mot ett alltmer elberoende samhälle med högre krav på leveranssäkerhet är detta en kritisk komponent. SGS används idag av flertalet svenska kraftbolag såsom Skellefteå Kraft, E.On, Öresundskraft m fl.

”Vi är mycket glada över de satsningar våra nya investerare vill göra för att hjälpa oss möta de utmaningar det moderna elnätet står inför”, säger Magnus Karlsson, VD för Exeri. ”Det blir allt tydligare att den samhällsomvandling som pågår mot grön energi kommer att ställa helt nya och hårdare krav på elnätet, och vi vet att vårt system är en naturlig grund för att kunna hantera detta effektivt.”

Satsningen kommer i första hand att användas för att fortsätta stärka Exeris position på marknaden, både nationellt och internationellt. ”Därtill har vi en fortsatt intressant utvecklingsplan för vårt system”, tillägger Magnus Karlsson. ”Det ger stort värde till våra kunder redan idag, men den utveckling vi planerar kommer att göra systemet än mer kompetent. De behov av detta vi ser i framtiden är enorma, och vi har en självklar plats att fylla.”

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mikael Edström
INVESTMENT MANAGER
Mikael Edström