2022-05-06 17:33Nyheter

Partnerinvest investerar vidare i Aasa Healths digitala träningstjänst

Aasa Healths grundarteam, syskonen Aasa.Aasa Healths grundarteam, syskonen Aasa.

Aasa Health, ett av Partnerinvests portföljbolag, har just stängt en investeringsrunda på drygt 9 MSEK. Kapitalet kommer att användas för att stärka teamet, fortsätta utvecklingen av Bolagets digitala träningstjänst samt för att sälja tjänsten på den nordiska marknaden. Det är mycket positivt för Bolaget att man vid denna runda fått in både branschkunskap och kapitalstarka investerare i form av VNTRS Equity, Fort Knox Förvaring samt Life Science Invest.

Bolaget har utvecklat en tjänst, Vitala, som automatiserat tar fram individuellt skräddarsydda träningsprogram baserat bl.a. på vilka sjukdomar patienten har. Därigenom kan träningen anpassas så att den den ger bra effekt samtidigt som risken för överbelastning eller andra negativa effekter minimeras. Vitala har stora potentiella fördelar för multisjuka patienter, dvs. personer som har flera samtidiga sjukdomar, eftersom den tar hänsyn till hela patientens situation.

Bolaget kan nu, med hjälp av kapitalet som kommit in, tillväxa och snabbare nå ut till vårdens olika aktörer och i slutändan hjälpa fler patienter till ett mer aktivt liv och bättre mående.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson