2021-03-23 14:02Nyheter

Partnerinvest investerar i digitala träningstjänsten Vitala

Petter och Jesper Aasa,  grundare av tjänsten VitalaPetter och Jesper Aasa, grundare av tjänsten Vitala

Vitala är en digital träningstjänst som utvecklats av bolaget Aasa Health AB, grundat av bröderna Jesper och Petter Aasa. Partnerinvest har nu tillsammans med Add Health Media och affärsänglarna Marcus Boström och Patrik Frisk investerat i Bolaget för att de ska kunna lansera tjänsten under våren 2021.

Bolagets tjänst ska primärt hjälpa patienter med olika kroniska sjukdomar att erhålla lämplig träning för att förbättra deras fysiska förmåga och öka deras välbefinnande. Detta åstadkoms genom att Vitala väger in patienternas hela sjukdomsbild och även livssituationen i övrigt.  Enligt Vårdanalys så går 80-85% av vårdens totala kostnader till vård av kroniskt sjuka, så det finns potentiellt stora besparingar att göra genom att förbättra vård och omhändertagande av dem och det skulle innebära förbättrad livskvalitet för många.

Vitalas grundare har omfattande kunskaper inom medicinsk rehabilitering och eftersom det finns ett stort behov av bättre och effektivare lösningar inom vården, anser vi att Bolaget kommer att tillföra ett viktigt tillskott till vårdens möjligheter att hjälpa kroniskt sjuka samtidigt som det innebär en stor potential för kommersiell framgång för Bolaget, säger Mattias Eriksson, Investment Manager hos Partnerinvest Norr.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson