2022-09-22 12:36Nyheter

Partnerinvest investerar i digitala HR-bolaget Evity

Partnerinvest senaste investering skedde i Evity, ett Umeåbaserat bolag som har utvecklat en digital HR-tjänst som riktar sig mot små och medelstora företag som saknar egen HR-avdelning. Kapitaltillskottet kommer att användas för att utveckla tjänsten vidare och för att stärka teamet. Investeringen har redan resulterat i två viktiga tillskott i teamet genom Amanda Mårtensson och Henrik Hetta. Amanda har gedigen HR-erfarenhet och kommer att ha en position som Customer Success Manager och Henrik som är tidigare elitspelare i ishockey kommer att arbeta med försäljning av tjänsten. Evitys två grundare, Tommy Eriksson och Jonathan Krebs, har båda entreprenöriell bakgrund. Tommy har också utbildning och erfarenhet av HR-arbete i praktiken, vilket tydliggjorde de brister som generellt finns när det gäller HR-stöd i mindre företag och detta gav upphov till beslutet att starta Evity.

Partnerinvest har genomfört denna investering tillsammans med Meditron Holding/Jonas Olsson och Monen Invest/Pål Ekbeck. Dessa är kapitalstarka och erfarna medinvesterare som kommer att vara mycket värdfulla för Evity under bolagets fortsatta utveckling.

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson