2021-11-08 10:44Nyheter

Partnerinvest investerar i aknebolaget Vakona

Vakonas teamVakonas team

Partnerinvest investerar nu tillsammans med Stockholms Affärsänglar (STOAF) och Phase2Phase i Vakona AB som utvecklar en helt ny typ av läkemedel för att behandla akne. Läkemedlet baseras på ett protein från en bakterie som normalt finns på huden och därför bedöms riskerna för biverkningar som lägre än för konkurrerande läkemedel. Då befintliga läkemedel mot akne i många fall har otillräcklig effekt och/eller besvärande biverkningar så finns ett tydligt behov.

"Vakona har ett lovande läkemedel mot akne under utveckling och jag tror att Vakonas team med tillfört kapital och tillsammans med den kompetens som nu tillförs via STOAF och Phase2Phase nu kommer att kunna accelerera processen för att visa klinisk effekt av substansen" säger Mattias Eriksson, Investment Manager på Partnerinvest.

Med kapitalet som nu investeras i Bolaget kommer produktion av substansen att påbörjas varefter studier som förbereder inför kliniska studier kommer att genomföras.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.


Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson