2020-07-07 08:05Nyheter

Nyemission i Lipigon övertecknades

Lipigon AB har nu slutfört en nyemission där man tog in 16,6 MSEK till Bolaget. Ett flertal befintliga ägare, däribland Partnerinvest, har valt att fortsätta investera i Lipigon och det har även tillkommit ett antal nya ägare med erfarenhet från life science-området. Detta kapital kommer att vara viktigt för att man ska kunna forsätta bedriva sitt arbete med att utveckla nya läkemedel mot blodfettsrubbningar och olika hjärtkärlsjukdomar, vilket bl.a. sker i samarbete med svenska noterade bolaget Combigene samt Shanghainoterade bolaget HitGen.


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson