2021-02-03 09:46Nyheter

NORDIC QUICK SYSTEMS FÖRVÄRVAR VERKSTADSBOLAG OCH TILLSÄTTER NY VD

Sammy Pergament, VD på Nordic Quick Systems ABSammy Pergament, VD på Nordic Quick Systems AB

Nordic Quick Systems, ett av Partnerinvest portföljbolag, har förvärvat Nordic Wear Parts AB för att kunna tillgodose det ökande intresset för bolagets produkter. Samtidigt tillträder Sammy Pergament som ny VD.
 
Fram till nu, har Nordic Quick Systems, som bl.a. har lanserat ett patenterat kedjehjul, varit ett utvecklings- och försäljningsbolag. Dock upplever bolaget en tilltagande efterfrågan på sina produkter, både i Sverige och utomlands, vilket har skapat ett behov om att även tillverka produkterna på egen hand. Därför har Nordic Quick Systems förvärvat Nordic Wear Parts – en mekanisk verkstad som tidigare har varit Nordic Quick Systems primära leverantör.
 
- Det här är ett strategiskt förvärv med många uppenbara fördelar. Vi kommer nu att kunna optimera produktionsanläggningen utifrån just våra produkters behov, samt äga produktionskunskapen, vilket är centralt då vi framgent vill arbeta med att licensiera ut våra patent. Förvärvet möjliggör fortsatt produktutveckling och att stärka bolagets innovationskapacitet, säger Mikael Näslund, styrelseordförande i Nordic Quick Systems.
 
Den som har fått i uppdrag att leda den nya satsningen är Sammy Pergament. Han har en gedigen erfarenhet av att driva bolag i expansiva faser och har varit med på Nordic Quick Systems resa sedan starten.
 
- Nordic Quick Systems befinner sig i en riktigt spännande fas. Bolaget har på bara två år gått från att vara en lokal aktör som tillhandahöll en produkt, till att idag vara en internationell spelare med fokus på att effektivisera underhållsprocessen inom tung industri, säger Sammy Pergament. .


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mikael Edström
INVESTMENT MANAGER
Mikael Edström