2021-02-15 08:09Nyheter

Lipigons listningsemission blev kraftigt övertecknad

Stefan Nilsson, VD Lipigon PharmaceuticalsStefan Nilsson, VD Lipigon Pharmaceuticals

Investerarna har uppvisat stort intresse för den emission som Lipigon Pharmaceuticals har genomfört inför sin förestående notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket innebar att emissionen tecknades till 479%.

Målet för nyemissionen var 50 MSEK, men genom den möjlighet till överteckning som fanns så tillförs Bolaget nu ca 55 MSEK innan emissionskostnader.

"Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Lipigon har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nya aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra vår utvecklingsplan utan kompromisser. Det finns ett stort medicinskt behov inom vårt område. Vi ser framtiden an med våra läkemedelsprojekt, fast beslutna att tillgodose såväl dagens som framtidens behov för några av de mest utsatta patientgrupperna." säger Lipigon Pharmaceuticals VD Stefan Nilsson

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson