2019-10-18 07:10Nyheter

Lipigon signerar samarbetsavtal med genterapibolaget Combigene

Lipigon Pharmaceuticals ingick i oktober 2019 ett samarbetsavtal med det noterade bolaget Combigene som är specialiserade på s.k. genterapi. Bolagen ska tillsammans utveckla nya behandlingar mot sjukdomen lipodystrofi, vilket innebär att patienten har en avvikande fettfördelning på kroppen och det kan vara mycket skadligt.

http://www.lipigon.se/assets/pdf/combigenelipigon

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mattias Eriksson
INVESTMENT MANAGER
Mattias Eriksson