2019-06-03 09:09Nyheter

Fortlax och EcoDatacenter går samman

Fortlax och EcoDatacenter går samman Fortlax och EcoDatacenter går samman

Partnerinvest portföljbolag datacenterföretaget Fortlax går samman med EcoDataCenter. Samgåendet innebär en tydlig förstärkt position på den nordiska datacentermarknaden och är ett led i ambitionen att konsolidera datacenterbranschen i Norden.

Samgåendet, som formellt sker genom att EcoDataCenter förvärvar aktierna i Fortlax, innebär det första steget i EcoDataCenters strategiska plan att konsolidera den nordiska datacenterbranschen utifrån sitt koncept för klimatsmarta datacenter. Bolagen kompletterar varandra väl både vad gäller verksamhet och företagskultur.

Fortlax har varit verksamma inom co-location-segmentet i 15 år och har byggt en stark marknadsposition i Sverige baserat på sina datacenter i Piteå. Samgåendet med EcoDataCenter innebär en fortsatt utbyggnad och satsning på anläggningarna i Piteå samtidigt som även kapaciteten vid EcoDataCenters anläggning i Falun kommer att utökas.

Partnerinvest investerade i bolaget 2018

Läs mer här: https://www.fortlax.se/2019/06/ecodatacenter-och-fortlax-gar-samman-med-ambitionen-att-bilda-en-nordisk-jatte/

 


Om Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Vi startade vår verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr har god kunskap om ägarkapital och investeringar i norra Sverige.

Kontaktpersoner

Mikael Edström
INVESTMENT MANAGER
Mikael Edström