2018-08-27 11:22Pressmeddelande

Pilotprojekt med prefabricerade bostäder står klart för inflytt i Stadsön, Piteå

Stadsön i PiteåIsolamins bostadsmoduler

Intill universitetsområdet vid Stadsön i  Piteå har det under våren och sommaren byggts 58 hyreslägenheter med prefabricerade bostadsmoduler från Isolamin Sweden AB. 

Bygget har gjorts i egen regi som en typ av utvecklingsprojekt. Isolamin är redan innan väldigt trygg med produkten men ser det ändå som ett väldigt bra tillvägagångssätt för att vidareutveckla och förbättra de prefabricerade bostadsmodulerna. Grundidé till konstruktionen samt kunskap och erfarenheter har hämtats från systerföretaget Part Construction AB (som i närmare 30 år har jobbat med att producera och leverera prefabricerade badrum/badrumsmoduler).

- Med den brist på mindre, billigare bostäder som finns i dag ser vi möjligheter för oss som företag att driva och utveckla en tillverkningsprocess som kan tillgodose marknadens efterfrågan, säger Anton Lundholm, VD Isolamin Sweden AB/PartGroup.

- Byggsystemet i stort har fungerat väl enligt våra förväntningar och vi ser det också oerhört värdefullt att utveckla med prov i full skala. Tidsmässigt så har det tagit 6 månader från byggstart till inflytt, kommenterar Daniel Hansson, produktutvecklingschef PartGroup.

Daniel fortsätter sedan: -Utöver själva bostadsmodulerna så har vi också använt prefabricerade schakt/stamlösingar för installationer, samt en prefabricerad värmecentral från systerföretaget PreEnergi AB. Byggsystemets isoleringsmetod, hämtad från Isolamins sandwichpaneler, är också väl anpassad för lågenergibyggnader och ger sina fördelar till det hela. Sammantaget så kan vi också se att alla de olika prefabricerade delarna i processen kraftigt har förenklat och förkortat byggskeendet. Helt i linje med företagets och företagsgruppens inriktning.

Tilläggas kan också göras att detta inte är det första utvecklingsprojektet som har gjorts i full skala. Förra hösten stod nämligen Arenahotellet i Uppsala klart, också det byggts med bostadsmoduler från Isolamin Sweden AB. Hotellet består av 200 rum och har 620 bäddar.

Korta fakta

Lägenheter för Stabo i Piteå AB
Arkitekt
: Alquist & Almqvist
Konstruktion: Isolamin Sweden AB
Stomme: Stålstomme med betongbjälklag
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme
Ventilation: Lägenhetsaggreget
Antal lägenheter: 8 st 2 rok, 24 st 1 rok samt 22 st 1,5 rok.

Bostadsmodul

Bostadsmodul

 

1 rok Stadsön i Piteå

1 rok Stadsön i Piteå

1 rok Stadsön Piteå

1 rok Stadsön Piteå

 

 Om PartGroup

PartGroup – sex systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrumsmoduler för stamrenovering. Isolamin AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostadsmoduler. Space Interiör AB erbjuder projektanpassade inredningar till hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreEnergi AB system för värmeväxlare m.m. PCS Modulsystem erbjuder tillfälliga modullokaler med bestående kvaliteter.

Kontaktpersoner

Anton Lundholm
CEO
Anton Lundholm
Anders Byström
Commercial Director - PartGroup
Anders Byström