2019-02-21 06:52Pressmeddelande

PART levererar 160 badrumsmoduler till ny hotellkedja

ReferensrumRitningar referensrum

Part Construction AB har fått en order på 160 badrumsmoduler till Zoku Internationals nya hotell i Köpenhamn.

De 160 badrumsmodulerna börjar produceras i PARTs fabrik i mitten på april för att därefter börja levereras i början på juni.
Badrummen utrustas bland annat med granitkeramik i storformat på golv och vägg samt ett dolt duschavlopp.

Det holländska bolaget Zoku International etablerar en ny hotellkedja i Europa. Deras mål är att kedjan inom en tioårsperiod ska bestå av ett femtiotal hotell. När Zoku öppnade sitt första hotell i Amsterdam, för två år sedan, lanserades i och med detta en ny kategori för gästnäringen. Genom att kombinera de bästa egenskaperna hos hotell, bostäder, samlingslokaler och samhällsutrymmen i ett enda attraktivt paket vill Zoku omdefiniera det traditionella hotellet. Ett koncept skapat med den professionella resenären i fokus, Zoku Copenhagen, som just nu byggs i Köpenhamn, är det andra hotellet i den nya kategorin som byggs i kedjan och det första med prefabricerade badrum.

Leverans: Från juni, 2019.
Ägare/Byggherre: Zoku International
Entreprenör: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/SOm PartGroup

PartGroup – sex systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrum för stamrenovering. Isolamin Sweden AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostads- och hotellmoduler. Space Interiör Sverige AB erbjuder projektanpassade köksmoduler och badrumsinredning. PreEnergi AB erbjuder system för värmeväxlare m.m. PCS Modulsystem hyr ut tillfälliga modullokaler.

Kontaktpersoner

Benny Madsen
Sales Manager Denmark - Part Construction AB
Benny Madsen