2018-11-22 11:18Nyheter

Temadag: Framtidens byggmetoder

Visning vid modulVisning vid modul.

Prefabricerat ligger minst sagt i tiden och med det också vår verksamhet. Vi ser att det finns ett stort intresse för och efterfrågan på prefabricerat och bjuder nu in till små kundspecifika temadagar som vi kallar ”Prefab – framtidens byggmetoder med PartGroup”.

Häromveckan fick vårt Showroom, på Bristagatan i Arlandastad, besök av 20 representanter från ett av Sveriges största byggbolag. Tillsammans pratade vi om framtidens byggande, industriellt byggande, smartare byggande och inte minst kostnadseffektivt byggande.

Vi berättade om vilka fördelar PartGroups produkter kan tillföra ett byggprojekt. Tillsammans studerade och fördjupade vi oss i hur produkterna produceras – konstrueras – installeras och inte minst tittade vi på alla anpassningsmöjligheter som finns.

Prefabricerat är allt annat än tråkigt!

Våra besökare fick möjlighet att upptäcka att prefabricerat kan vara allt annat än tråkigt! Prefabricerat med PartGroup ger faktiskt snarare en större flexibilitet i form av anpassningar och inspirerande designmöjligheter. Vi berättade bland annat om möjligheten att kunna välja att sätta granitkeramik, samt möjligheten till stora plattor, till en mycket ringa kostnad. Det ger möjligheter att skapa exklusiva badrum utan stora tilläggskostnader. Dessutom produceras produkterna under kontrollerade former i fabrik och ger därmed en genomgående jämn kvalitet.

Prefabricerat med ännu fler lösningar

Vi utvecklar ständigt våra produkter och tar prefabricerat ännu längre. Besökarna fick också se några exempel på det, bland annat att vi också erbjuder ytterligare komplettering på badrumsmodulerna i form av bland annat prefabricerade teleskopstammar, elcentraler och ventilationskanaler.

Framtidens utmaningar

För att vi som leverantör ska kunna utvecklas behöver vi lyssna på våra kunder och på marknaden, det passade vi också på att göra den här dagen, tillsammans pratade om hur vi såg på framtiden från våra olika perspektiv. Vi kom bland annat fram till att en av framtidens största utmaningar kommer att vara att bygga ännu smartare och ännu kostnadseffektivare.

Boka er egen temadag hos oss

Att i ett tidigt skeende få till stånd dessa typer av möten och samarbeten med arkitekter, fastighetsutvecklare, byggherrar etc ger mycket tillbaka för alla inblandade. Tillsammans har vi möjlighet att titta på produkter, sortiment och lösningar som kan ge er bättre förutsättningar inför nästa projekt.Om PartGroup

PartGroup – sex systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrum för stamrenovering. Isolamin AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostads- och hotellmoduler. Space Interiör AB erbjuder projektanpassade köksmoduler och badrumsinredning. PreEnergi AB erbjuder system för värmeväxlare m.m. PCS Modulsystem hyr ut tillfälliga modullokaler.

Kontaktpersoner

Anders Byström
Commercial Director - PartGroup
Anders Byström
Henrik Karlsson
Sales - Space Interior Sverige AB
Henrik Karlsson
Maria Öjercrantz
Sales Manager - Isolamin Sweden AB
Maria Öjercrantz