2019-08-21 11:35Nyheter

Det är affär att bygga gröna badrum

PARTs Kvalitets- & miljöchef, Irene LindmanPARTs Kvalitets- & miljöchef, Irene Lindman

Kan prefabricerade badrum vara gröna? Vi passade på att be Part Construction ABs Kvalitets- & miljöchef, Irene Lindman, berätta om hur PART arbetar med hållbarhet.

Irene berättar:
– Vi kan se att de fastigheter som idag ökar mest i värde långsiktigt är certifierade byggnader såsom certifieringssystem enligt Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen.

– I kölvattnet av detta ser vi, som en leverantör av en prefabricerad produkt, att detta blir en fråga när det gäller att vara eller inte vara kvar på marknaden i framtiden. Det räcker inte med att uppfylla Boverkets byggregler BBR, kravnivån är oftast högre än så för att ingå i en certifierad byggnad.

– Vi levererar idag till certifierade byggnader och uppfyller materialkraven för byggvaror i Sunda Hus, BVB och Svanen. Vi ser dagligen den ökande trenden av certifieringar i de projekt vi levererar till, framförallt har en markant ökning märkts under de senaste åren och vi upplever ökningen särskilt markant på den svenska marknaden. Vi utvecklar oss hela tiden och kan också se en konkurrensfördel i att kunna leverera gröna, certifierade badrum, företrädesvis i hela Skandinavien.

En spegling av vad gröna badrum kan omfattas av.

En spegling av vad gröna badrum kan omfattas av.

 

Olika system kommer med olika krav

Det finns en hel del punkter att jobba med då de olika systemen också har olika miljökrav. Utmaningen – för industriellt byggande – är att kunna uppfylla olika miljökrav på material och komponenter.

Irene förklarar: – Vår tillverkningsprocess bygger på rutinmässiga arbetsflöden, instruktioner och materialspecifikationer. Den faktiska uppgiften för oss blir då att uppfylla alla krav i alla olika miljösystem. Det är komplext. Därför ser vi fram emot en högre grad av harmoniserade standarder och normer på nationell såväl som på europeisk nivå. För oss skulle det innebära möjlighet att leverera mot samma specifikationer på olika marknader.

– En annan utmaning är kvalitet och stabilitet på material till framförallt våra helautomatiska processer. Dessa processer ställer höga krav på materialet. Vilka leverantörer vi anlitar har därför stor betydelse för slutresultatet.

Åter-vinning (särskrivning). Ekonomi och miljö hand i hand

Åter vinning. Ekonomi och miljö hand i hand

 

Det räcker inte bara med teknisk prestanda

– Utvecklingen inom hållbarhet har varit särskilt märkbar senaste två åren. Att våra badrum har tekniskt typgodkännande, certifierat av oberoende tredjepartsorgan, är idag ett baskrav för att finnas på marknaden. Vårt svenska typgodkännande erhöll vi 2013 och vi var då först i Sverige med detta på produkttypen prefabricerade badrum. Idag är det inte längre så och våra konkurrenter håller motsvarande teknisk prestanda.

– Vi ser i och med detta också att vårt erbjudande idag måste innehålla mer än en produkt med bra teknisk prestanda. Framgång inom Hållbarhet kräver samverkan i ledet mellan leverantörer, kunder, beställare och medarbetare.

Utvecklingsprojekt. Utveckla ett unikt koncept för prefabricerade badrum i företrädesvis sjukhus, vårdboende- och motsvarande förutsättningar för användning av badrum. Målet är att uppnå en tredjepartscertifiering.
Kvalitetsingenjör Pontus Lundbäck

Vi utvecklar just nu ett unikt koncept för prefabricerade badrum i företrädesvis sjukhus, vårdboende- och motsvarande förutsättningar för användning av badrum. Målet är att uppnå en tredjepartscertifiering, berättar PARTs Kvalitetsingenjör Pontus Lundbäck.

 

Våra kunder är en framgångsdrivande faktor
i vårt hållbarhetsarbete

– En framgångsdrivande faktor i vårt hållbarhetsarbete är våra kunder. Lagen om Hållbarhetsredovisning har först träffat våra stora kunder, eftersom kriteriet är företagets storlek och omsättning. Vi insåg att kunder som har lagkrav kommer att ställa samma krav i leverantörsledet, på oss. Följer vi inte det, får vi inte leverera. Ett tydligt budskap.

– Kundens krav omfattar alla tre benen i hållbarhet såsom Ekonomiska, Sociala och Ekologiska aspekter. PART startade i början av 2018 en förstudie i att ta fram en Hållbarhetsrapport. Sedan dess har företaget växt och nu har även vi träffats av lagkravet.

Irene avslutar med några insikter och tips:

– Vår Hållbarhetsresa har gett oss insikter om att:

  • Vänta inte på lagkrav. Starta när du hör talas om kommande lagkrav.
  • Håll dialog med intressenterna. Känn av vilka vindar som blåser.
  • Var tacksam för krävande kunder. Det utvecklar för framtiden.
  • Räkna inte för kortsiktigt på en produktförändring. Långsiktigt kan en förändring vara skillnaden mellan att finnas på marknaden eller inte.

– Vår upplevelse av vår resa mot en hållbar framtid är, att de främsta drivmedlen är:

  • Ekonomiska
  • Lagar och Krav
  • Samverkan

Hållbarhet är lönsamt.
Hållbarhet är framtiden.
Framtiden är här. Nu

PARTs hållbarhetsrapporten kan ni läsa på vår hemsida, www.partab.nu.

 

PNG-logo för Part Construction AB

Part Construction AB | Industrigatan 17, SE-952 31 Kalix | info@partab.nu | www.partab.nuOm PartGroup

PartGroup – sex systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrum för stamrenovering. Isolamin Sweden AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostads- och hotellmoduler. Space Interiör Sverige AB erbjuder projektanpassade köksmoduler och badrumsinredning. PCS Modulsystem hyr ut tillfälliga modullokaler. Altor Industri erbjuder prefabricerade, badrum till hotell, vårdhem, bostadsfastigheter och fartygsindustrin.

Kontaktpersoner

Anders Byström
Commercial Director - PartGroup
Anders Byström
Anton Lundholm
CEO
Anton Lundholm