2019-07-02 06:06Bloggpost

Referensrum Hotel Bodø – 1 av 243 rum

Referensrum Hotell Bodø

Veckans andra omgång referensrumsbilder från Part Construction hör till byggprojektet Hotel Bodø, Norge. Detta referensrum ingår i en order på totalt 243 badrumsmoduler till detta projekt.

Beställare: HENT AS
Leveransperiod: Oktober 2019 till april 2020
Antal rum: 243Om PartGroup

PartGroup – sex systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrum för stamrenovering. Isolamin Sweden AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostads- och hotellmoduler. Space Interiör Sverige AB erbjuder projektanpassade köksmoduler och badrumsinredning. PCS Modulsystem hyr ut tillfälliga modullokaler. Altor Industri erbjuder prefabricerade, badrum till hotell, vårdhem, bostadsfastigheter och fartygsindustrin.

Kontaktpersoner

Daniel Rönnqvist
Sales Manager Norway - Part Construction
Daniel Rönnqvist