2019-10-28 13:50Bloggpost

Referensrum Fyren – 1 av 483 rum

Referensrum Fyren

Veckans första referensbadrum från Part Construction ingår i en större order på totalt 483 badrumsmoduler, som PART ska producera och leverera till Kvarteret Fyren i Nynäshamn, Sverige.

Beställare: Consto Öst AB
Leveransperiod: Januari till augusti 2020
Antal rum: 483

Fler referensrumsbilder finner du på PARTs hemsida.

 

PNG-logo för Part Construction AB

Part Construction AB | Industrigatan 17, SE-952 31 Kalix | info@partab.nu | www.partab.nu Om PartGroup

PartGroup – sex systerföretag med rationellt industrialiserat byggande i fokus. Part Construction AB erbjuder prefabricerade, objektanpassade badrum till nybyggnation av hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. PreBad AB erbjuder prefabricerade badrum för stamrenovering. Isolamin Sweden AB erbjuder kundanpassade lösningar inom området sandwichelement samt prefabricerade bostads- och hotellmoduler. Space Interiör Sverige AB erbjuder projektanpassade köksmoduler och badrumsinredning. PCS Modulsystem hyr ut tillfälliga modullokaler. Altor Industri erbjuder prefabricerade, badrum till hotell, vårdhem, bostadsfastigheter och fartygsindustrin.

Kontaktpersoner

Mathias Karlsson
Sales Manager Sweden - Part Construction AB
Mathias Karlsson