2013-09-16 19:26Pressmeddelande

Trädleopard tog sig ut från sin inhägnad i Parken Zoo Eskilstuna

Tidigt under morgonen har en trädleopard lyckats ta sig ut från sin inhägnad i Asienpaviljongen i Parken Zoo Eskilstuna. Trädleoparden är nu återförd. Då kattdjuret inte varit utanför paviljongshuset förelåg aldrig någon fara för människor. Nu genomförs en rigorös undersökning av händelsen, alla tänkbara spår utreds.

”Trädleoparden fångades snabbt in och just nu pågår en omfattande undersökning för att fastställa hur kattdjuret lyckades ta sig ut”, berättar Irja Bäckström vd Parken Zoo Eskilstuna. ”Vi tar mycket allvarligt på det inträffade. I dagsläget är det för tidigt att spekulera om hela händelseförloppet, men vi kommer att utreda alla tänkbara spår”.

Trädleoparden som håller till i Asienpaviljongen, inomhus, har aldrig befunnit sig utanför paviljongen och har därmed inte utgjort någon fara för människor. Parken Zoo Eskilstuna har säsongsstängt under veckorna men öppet på helgerna. Under pågående utredning kommer Asienpaviljongen att hålla stäng tills vidare. Inga människor har kommit till skada, men tre Mushjortar, som gick i inhägnaden intill har påträffats. Tyvärr gick inte deras liv att rädda. Parken Zoo hoppas inom kort ha mer information om händelseförloppet.

För mer information kontakta:

Irja Bäcktröm, vd Parken Zoo Eskilstuna, 016-100 100, irja.backstrom@parkenzoo.se

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi bedriver forskning i världsklass för att rädda utrotningshotade djur. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB.


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner