2013-02-15 15:22Pressmeddelande

Parken Zoo: Irja Bäckström ny VD och Lennart Sundén ny vice VD/Djurparkschef

I dag presenterades en ny VD och ny vice VD för Parken Zoo. Det blir Irja Bäckström som blir ny VD och Lennart Sundén som tillträder rollen som ny vice VD och djurparkschef. Irja påbörjar sin tjänst som VD 1 april och efterträder då Torbjörn Bergvall som fram tills sista mars är tillförordnad VD. Den kombinerade tjänsten av vice VD och djurparkschef är nyinrättad och Lennart påbörjar sin tjänst direkt.

- Jag känner mig väldigt nöjd med rekryteringen av både ny VD och ny vice VD, som även kommer att inneha rollen som djurparkschef. Både Irja Bäckström och Lennart Sundén kommer att tillföra stor erfarenhet och bred kompetens som kommer att vara till mycket stor nytta för Parken Zoos framtida utveckling, säger Tommy Hamberg, säger Parken Zoos ordförande Tommy Hamberg, ordförande, Parken Zoo.

- När jag fick frågan om att bli VD så kände jag att jag vill göra allt vad jag kan för att få tillbaka förtroendet för Parken Zoo, säger Irja Bäckström, ny VD för Parken Zoo som tillträder sin tjänst 1 april.

- Det är med stor spänning och stolthet som jag tackat ja till erbjudandet som vice VD och djurparkschef på Parken Zoo. Det är också med stor respekt för uppdraget som jag antar utmaningen att bli en av medarbetarna i verksamheten. Jag kommer närmast från Kolmårdens Djurpark, där jag arbetat i arbetsledande befattningar, bland annat som driftchef i sju år och de senaste två åren som projektledare, säger Lennart Sundén, som i dag har påbörjat sin tjänst som vice VD och djurparkschef för Parken Zoo.

Tidigare har djurparkschefen också varit zoolog, men dessa roller ska nu fördelas på två personer. En ny zoolog kommer att presenteras inom kort. Torbjörn Bergvall som har varit tillförordnad VD fr o m 1 januari 2012 och är det fram till sista mars återgår därefter till sin tidigare roll som VO-chef för Operations (nöjespark, restaurang, camping).

Fakta
Irja Bäckström kommer närmast från tjänsten som projektledare i Strängnäs kommun. Hon var tidigare VD för Statt i Eskilstuna. Hon har även arbetat inom ett av Eskilstuna kommunala bolag, Energi & Miljö, som försäljningschef samt inom en rad andra företag och verksamheter inom servicenäringen.

Lennart Sundén kommer närmast från tjänsten som projektledare/foderansvarig på Kolmårdens djurpark och har dessförinnan arbetat i en rad olika arbetsledande befattningar och positioner inom djurparken. Lennarts erfarenhet från Kolmården sträcker sig över 28 år.

Kontakt
Tommy Hamberg, Ordförande, Parken Zoo, 070 – 263 23 05

Irja Bäckström, VD fr o m 1 april, Parken Zoo, 070 – 317 78 20

Lennart Sundén, Vice VD/Djurparkschef fr o m 15 februari, Parken Zoo, 070 – 204 27 27

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi bedriver forskning i världsklass för att rädda utrotningshotade djur. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB.


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner