2015-08-20 16:47Pressmeddelande

Parken Zoo bibehåller besöksantalet och gör en resultatförbättring

Trots en sommar med mycket regn och ökad konkurrens i upplevelsebranschen har Parken Zoo bibehållit besöksantalet jämfört med förra året. Det ekonomiska resultatet visar tom sista juli på en resultatförbättring på 1,5 miljoner.

-Besöksmässigt fick Parken Zoo en bra säsongsstart fram till sista juni. Under juli månad regnade det 17 av 31 dagar vilket gjort att besöksantalet varierat stort från dag till dag. Vår satsning på nya Ökenhuset och gästbemötande har slagit väl ut då vi ser att våra gäster är mycket nöjda och i vår gästundersökning har vi ökat både gästnöjdheten och prisvärdheten, säger Lennart Sundén, VD för Parken Zoo.

Parken Zoo kommer även detta år att hamna på 200 000 besökare och räknar på helåret med att göra en resultatförbättring på 5 miljoner jämfört med 2014. I årsprognosen väntas resultatet hamna på ca -23 miljoner.

-Vi är på väg åt rätt håll men vi är inte nöjda med den ekonomiska prognosen och vi kommer under hösten revidera vår affärsplan säger Mikael Edlund, styrelseordförande i Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt med alltid något nytt att lära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. Mer info www.parkenzoo.se


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner