2013-04-19 16:01Pressmeddelande

Länsstyrelsen godkänner Parken Zoo:s åtgärder


Länsstyrelsen har efter en återkontroll av Parken Zoo beslutat att godkänna samtliga genomförda och planerade åtgärder utifrån tidigare anmärkningar. Därmed kan Parken Zoo öppna som planerat lördagen den 4 maj.

Den 1 november ifjol genomförde Länsstyrelsen Sörmland en kontroll av Parken Zoo:s djurparksverksamhet som resulterade i anmärkningar.

I förra veckan gjorde Länsstyrelsen en uppföljande inspektion för kontroll av genomförda åtgärder.

Under fredagseftermiddagen gav Länsstyrelsen beskedet att man godkänner genomförda och planerade åtgärder. Därmed får Parken Zoo öppna som planerat den 4 maj.

– Ingen djurpark har granskats mer än vår. Dialogen med Länsstyrelsen har varit bra och meddelat att Parken Zoo kommer hävda sig väl med landets djurparker när det gäller djur- och artskydd, säger nye djurparkschefen Lennart Sundén.

– Vi är väldigt glada över beslutet. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete. Nu ser vi fram emot att få visa upp alla djur och resten av parken under premiärhelgen, säger Irja Bäckström, nytillträdd vd för Parken Zoo.

Parken Zoos nuvarande tillstånd att visa djur för allmänheten gäller till och med 31 december 2013. En ny ansökan om tillstånd måste lämnas in för den kommande femårsperioden 2014 – 2018. Parken Zoo har lämnat in ansökningar i god tid och Länsstyrelsen kommer att fatta de formella besluten så fort det är möjligt.

Kontakt:
Irja Bäckström, vd, Parken Zoo, 0703-17 78 20, irja.backstrom@parkenzoo.se


Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi bedriver forskning för att bevara utrotningshotade djur. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB.


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner