2015-04-29 14:53Pressmeddelande

Jätteutterungar har fötts på Parken Zoo Eskilstuna

null

Den 16 februari fick Parken Zoo tillökning hos de sydamerikanska jätteuttrarna. Avelshonan Alua fick två små valpar som tränar simträning för fullt i sitt utterhägn, till hjälp finns pappa Yumbo. Om man har turen med sig kan nyfikna besökare få en glimt av nykomlingarna lagom till säsongspremiären 1 maj inne på Amazoonas.

”Vi är självklart jätteglada för våra nykomlingar”, säger Jennie Westander, zoolog, Parken Zoo. ”Ungarna växer nu till sig och är pigga, nyfikna och utvecklas i snabb takt. Simträningen sköts av båda föräldrar som hjälps åt med föräldrarsysslorna. Har man tur får man en glimt av småttingarna, de är dock mycket snabba och tillbringar fortfarande en hel del tid nere i hålorna”.

Den sydamerikanska jätteuttern är kategoriserad som starkt hotad (EN) enligt IUCNs rödlista och arten befaras minska med 50 % de kommande 20 åren. I dagsläget uppskattas den vilda populationen omfatta 1000-5000 individer (IUCN, 2006) och det finns färre än 150 individer i djurparker runtom i världen. De nya små ungarna i Parken Zoo är därmed ett viktigt tillskott till avelsprogrammet för att säkra sin arts framtid.

Fakta sydamerikansk jätteutter

  • De blir 150-180cm långa och är därmed den största av världens idag 13 utterarter.
  • De äter främst fisk men har även setts ta kajmaner, anakondor och fåglar.
  • De lever enbart i regnskogen och våtmarkerna i Sydamerika och hittas i flodsystemen i Orinoco, La Plata och Amazonas.
  • De hotas främst av miljöförstöring och skogsskövling.
  • Uttrarna lever i familjegrupper som ofta omfattar 5-8 individer.
  • Honor är dräktiga i 65-70 dygn och föder vanligtvis 2 valpar.
  • Sydamerikansk jätteutter är med i det europeiska projektet EEP (European Endangered species breeding Program) som drivs av EAZA (European Assosiac ion of Zoos and Aquarias)

Pressfilmer med jätteutterungarna, fri för press att använda, ange Film: Parken Zoo Eskilstuna 

https://www.youtube.com/watch?v=TWQMVqNIjU4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QoaFQcjAvQI

För mer information och intervjuer, kontakta:

Jennie Westander, zoolog Parken Zoo Eskilstuna, 0702- 666 417, jennie.westander@parkenzoo.se

Foto fritt för press att använda, ange Foto: Parken Zoo Eskilstuna.

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt med alltid något nytt att lära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. Mer info www.parkenzoo.se


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner