2015-03-06 13:12Pressmeddelande

Årsbokslut 2014 Parken Zoo

Väntade resultatförbättringen uteblev 2014 och man nådde inte sina budgetmål för verksamheten, visar årsbokslut för 2014. Främsta orsaken är lägre antal besökare som blev 200 000 istället för kalkylerade 230 000.

”Djurparker är ett av de besöksmål som är oerhört väderberoende”, förklarar Lennart Sundén, tf VD Parken Zoo. ”Vi fick 30 000 färre besökare än beräknat, något som självklart påverkat oss negativt. Då ska man ändå komma ihåg att det är en ökning med 5000 fler besökare än året innan, så vi ser att trenden i stort i alla fall går åt rätt håll”.

Ett flertal nyheter är redan inplanerade inför 2015, samtidigt så vill man också lyfta de spännande och annorlunda djurarterna, som gör Parken Zoo till ett unikt besöksmål.

”Nu blickar vi framåt och strävar självklart att få fler besökare i år. Vi har en oerhört spännande djurpark med många unika djurarter, som vi hoppas fler ska komma och besöka för att lära sig mer om. Vi och personalen vill sätta Parken Zoo, men även staden Eskilstuna, på kartan som ett självklart besöksmål, oavsett väder och vind”, avslutar Lennart Sundén.

Några nyheter inför 2015

-Den populära dinosaurieutställningen återvänder, med nya rytande naturtrogna urtidsdjur.

-Nya hägn är planerade bland annat för surrikater, sandkatter och tiger.

-Miljö och hållbarhet är ett genomgående fokus för hela anläggningen.

-Spännande internationella samarbeten inom avelsprogram.

-Personligare möten och fler ”nära” upplevelser för besökarna.

-Ny enklare prissättningsmodell, där det i inträdespriset också ingår alla åkattraktioner.

Fakta nyckeltal säsongen 2014

  • Underskottet för rörelsen var till slut på -27.7 miljoner kronor.
  • Att den förväntade resultatförbättringen för rörelsen uteblev beror på främst minskat antal besökare, men även försäljning av bad ingick i höstens prognos, något som alltså uteblev, för att ta ett exempel.
  • Besökssiffrorna för Parken Zoo minskade, det blev 200 000 besökare 2014 istället för kalkylerade 230 000. Dock var det en ökning under 2014 med 5000 fler besökare jämfört med 2013.
  • I maj gjordes ett positivt resultat och var förra årets starkaste månad. Även september och oktober visade på fler besökare än beräknat.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Lennart Sundén, tf VD/Djurparkschef Parken Zoo, 070 – 204 27 27, lennart.sunden@parkenzoo.se

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt med alltid något nytt att lära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB. Mer info www.parkenzoo.se


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner