2017-11-13 13:30Pressmeddelande

5-åringar har klassrummet i Parken Zoo

null

Den nyöppnade förskolan Gredbys alla 5-åringar har lektionstid i Parken Zoo. Förskolan som jobbar med utomhuspedagogik har valt att lägga lektioner om djur och natur i Parken Zoo. Förskolebarnen har hela djurparken som klassrum och får kombinera teori och praktik bland parkens alla djur.

De första femåringarna på den nyöppnade förskolan Gredby förskola kommer en gång i månaden ha lektionstid i Parken Zoo – konceptet som Parken Zoo döpt till Eco-kids är ett sätt att tidigt få lära barnen förhållanden mellan djur, natur och miljö och hur vi människor kan påverka med vilka val vi gör. Lektionstimmarna följer läroplanen och bygger mycket på hänsyn, reflektion och etiska dilemman.

-Det är väldigt roligt att ha så unga elever här, säger Marie de Colli som jobbar som zoolärare på Parken Zoo, miljöfrågorna blir allt viktigare och hos oss finns fantastiska möjligheter att erbjuda praktisk pedagogik där barnen kan få djur-, natur och miljöinformation på ett annorlunda och spännande sätt.

Barnen har haft sin första lektion i Parken och klassrummet var mitt i djurparken, i Ökenhuset bland, sandkatter, tigrar och surikater. Första lektionen handlade om känslor, och bygger på Djurskyddets värdegrundsmaterial REDE, som är framtagen för att skapa respekt för djur och utveckla barnen empatiska förmåga. Barnen fick gå runt och studera vad som hände i djurhägnen och jämförde djurens känslor med sina egna.

-Det blev naturligt att vända oss till vår närmaste granne säger, Sofia Hertzberg förskolechef. Gredby förskola ligger precis mittemot Parken Zoo´s huvudentré.
- På Gredby förskola arbetar vi med utromhuspedagogik och att ha ett klassrum i Parken Zoo tror vi kommer bli mycket lärorikt för våra elever, fortsätter Sofia Hertzberg.

-Det är viktigt att öka medvetenheten av våra dagliga handlingar och hur det påverkar vår natur och våra djur, säger Marie de Colli, vi jobbar dagligen med detta med äldre elever och att få ge grundkunskap redan till 5-åringar kommer ge större möjligheter för dessa barn att tidigt bli medvetna om vilka val vi människan kan och bör göra.

Parken Zoo´s zooskola tar årligen hand om ca 3500 elever har tre heltidsanställda zoopedagoger. Ett av djurparkernas viktigaste uppdrag är att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och bidra till beteendeförändringar hos oss människor i syfte att bevara den biologiska mångfalden och de hotade arter som bor hos oss.

Parken Zoo har sen tidigare utbildningskonceptet Eco Friends som vänder sig till årskurs 2, 4 och 6, och är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi & Miljö och Eskilstuna kommunfastigheter, där eleverna ska få en kontinuitet i hållbart lärande. Eco Friends och Eco Kids utgår från människan i hemmet och de dagliga aktiviteter vi utför där.


För mer information:

Parken Zoo

 Marie de Colli, zoolärare, 070-305 62 33, marie.decolli@parkenzoo.se

Eskilstuna kommun, Barn och utbildningsförvaltningen

Sofia Hertzberg, förskolechef, förskoleområde väster 016-710 47 52, sofia.hertzberg@eskilstuna.se


Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister och konferensverksamheten finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägd.  Mer info www.parkenzoo.se


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner