2020-07-29 06:06Nyheter

Nya djur i bevarandeprojekt till Parken Zoo

Sumatratiger från Parken ZooSumatratiger från Parken Zoo

En ny tigerhane och en ny sandkattshane har flyttat in till Parken Zoo.

Båda kattdjuren kommer från en fransk djurpark och de ingår i den Europeiska djurparksorganisationen, EAZA, bevarandeavelsprogram, EEP . Här på Parken Zoo hoppas vi att de ska trivas bra med de tilltänkta avelshonorna av respektive art som redan lever här på Parken Zoo.

Nu under Coronatider så har transporten för djur också varit begränsade men när Frankrikes gränser öppnades så kunde en säker landtransport genomföras. De nya djuren går nu bland sina nya familjer och har anpassat sig bra.

Sumatratiger
Sumatratigern lever i det vilda på ön Sumatra i Indonesien man räknar att det finns färre än 400 Sumatratigrar kvar i det vilda.  Illegal jakt och skövling av skog är de största hoten. Trots att Sumatratigern idag är fridlyst sker ändå tjyvjakt och i takt med att skog avverkas till förmån för plantage med bl.a.palmolja blir tigrarna lättare byten för de illegala jägarna. 


Sandkatt
Sandkatten lever i det vilda i Norra afrika och sydvästra Asien. Den klassas idag inte som hotad men det finns mycket begränsad kunskap om antal individer i det vilda och man vet inte om antalet minskar, är stabilt eller ökar. Ökad forskning behövs för att följa upp hur det går för dom i det vilda.  Sandkatten är anpassad för de extrema förhållanden i ökenområdena.


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se