2020-09-01 08:30Pressmeddelande

Vi introducerar Ouriginal: En pålitlig europeisk röst i kampen mot plagiering

Announcing Ouriginal

Den kombinerade expertisen, kunskapen och innovationskraften hos dessa två ledare inom utbildningsteknik, kommer att gagna skolor globalt.

(STOCKHOLM, Sverige / KÖLN, Tyskland, 1 september, 2020) - Ouriginal lanseras idag som resultatet av en sammanslagning av Europas ledande verktyg för att kontrollera originaliteten i texter och att förebygga plagiering, Urkund och PlagScan. De två företagen är väletablerade på marknaden och har med sina prisbelönta mjukvaror hjälpt såväl skolor som näringsliv att utvärdera originaliteten och autenticiteten av sina texter i 20 års tid. Den nya organisationen lanseras med löfte om att bättre kunna möta framtidens utmaningar och behov, på en global skala. Med företagskulturer som har levererat högpresterande teknik i framkant, ser Ouriginal ljust på framtiden där vi kan fortsätta lyfta akademisk integritet till nya nivåer för att främja var och ens individuella, och originella, röst.

Digital delbarhet och tidsbrist är de stora farorna som underminerar akademisk integritet

Framväxten av en sammankopplad och digital ekonomi skapar stora utmaningar för studenters skrivkunnighet. Miljarder av sidor och källor på internet är öppet tillgängliga för att använda i allt från gymnasieläxor och högskoleuppgifter, till doktorsavhandlingar och politiska tal. Utöver bristen på tid och denna uppsjö av information, så finns idag tjänster från spökskrivare och så kallade “essay mills” som omsätter stora summor pengar och växer som problem hos många lärare.

“Många studenter är inte medvetna om att de underminerar sin egen utbildning genom att låta någon annan skriva ens uppgifter. De missar helt enkelt chansen att hitta och utveckla sitt eget sätt att tänka och skriva”, säger Andreas Ohlson, VD på Ouriginal. “Att kontrollera inlämningsuppgifter manuellt är otroligt tidsödande, därför avstår många lärare från att göra det, eller så tittar de endast närmare på ‘misstänkta’ texter. Detta är förståeligt men det utgör ett hot mot likvärdig bedömning.”

Ouriginal frigör tid och möjliggör för lärare att fokusera på studenterna mer än deras texter

Lärplattformar, så kallade LMS, är en grundläggande del av lärares verktygslåda i dagens klassrum. Genom att undervisning på distans har blivit ett nytt normalläge får skolor det svårare att utveckla sina studenter, upprätthålla akademisk integritet och bibehålla den kvalitet på utbildningen som vill uppnå. Att då smidigt kunna integrera viktiga system inom utbildningen blir avgörande för detta. Vi förstår detta och har ett väl utbyggt nätverk av partnerskap inom utbildningsteknik. Våra partners hjälper oss att se till så Ouriginal fortsätter att kunna nyttjas med enkelhet integrerat i olika lärplattformar och e-läromedel.

“Av erfarenhet vet vi att effektiva system för e-lärande ska undvika att bli påträngande och stelbenta. De behöver istället fungera tillsammans med det ekosystem som stöttar verksamheten. Flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet är ledord och systemet ska absolut undvika att kapa arbetsflödet,” fortsätter Andreas Ohlson. “På Ouriginal arbetar vi nära en rad lärplattformar och företag inom e-lärande för att se till så vår expertis passar in på ett smart sätt i kedjan vilket i slutändan leder till nöjda kunder.”

 

Är du intresserad av en intervju med Andreas Ohlson, VD på Ouriginal, ta då gärna kontakt med oss via press@ouriginal.com

Mer information om Ouriginal finns även att tillgå på: www.ouriginal.com 


Om Om Ouriginal

Med mer än tre decenniers påvisad erfarenhet är Ouriginal företaget som levererar den banbrytande tekniken inom området textmatchning och förebyggande av plagiering. Företagets programvara hjälper studenter att tänka självständigt, sparar tid för lärare vid utvärdering av uppgifter och hjälper företag att bevara sitt goda rykte.

Kontaktpersoner

Verena Kunz-Gehrmann
Chief Marketing Officer
Verena Kunz-Gehrmann