Ouriginal


Unlock your full potential

Senaste nyheterna

Om oss i media

Om Ouriginal

Med mer än tre decenniers påvisad erfarenhet är Ouriginal företaget som levererar den banbrytande tekniken inom området textmatchning och förebyggande av plagiering. Företagets programvara hjälper studenter att tänka självständigt, sparar tid för lärare vid utvärdering av uppgifter och hjälper företag att bevara sitt goda rykte.

Kontaktpersoner

Verena Kunz-Gehrmann
Chief Marketing Officer
Verena Kunz-Gehrmann