2019-10-11 08:10Pressmeddelande

Pressinbjudan: Kompetenta styrelsekvinnor finns och vill ha uppdrag

I dagarna uppmärksammade stiftelsen Albright att det går långsamt mot en jämställd fördelning i styrelserummen - fortfarande är endast 24% av styrelseledamöterna kvinnor.

Styrelsekraft Alumni, 100-listan och Östsvenska Handelskammaren genomför den 16 oktober ett nationellt event i Stockholm med fokus på den positiva kraft och kompetens som kvinnor redan idag kan tillföra i styrelserna.

Eventet är sedan länge fullt och moderator Anna Linusson från styrelsekraft leder oss igenom en dag där positiva exempel lyfts fram - liksom ledarskap i turbulenta situationer. Se mer i bifogat program.

 

Datum: 16 oktober 
Tid: 13.00-19.00     
Plats: PwC, Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

 

Program

Karin Steen, styrelsekraft Alumni och Christian Berger, 
VD Östsvenska Handelskammaren hälsar välkommen.

 

13.10        
Styrelsekraft – historia och nuläge, vad behövs framöver? 
Anna Lundmark Lundbergh VD Almi Värmland

Karin Steen, styrelsekraft Alumni

Anna Lundmark-Lundbergh, Vd Almi Värmland samt ansvarig för Almis styrelse-
kartläggning och Karin Steen, Styrelsekraft Alumni,arbetar aktivt med att öka 
jämställdheten i näringslivet för att det bidrar till ökad tillväxt och attraktionskraft.

13.40        
Jämställd rekrytering - Behöver man tänka annorlunda?
  
Fredrik Hillelson VD Novare

Fredrik Hillelson, är grundare och VD i Novare Human Captial AB. Han arbetar sedan 2001 med huvudfokus på rekryteringar till styrelser och VD-roller samt ledningsgruppsnivå och har genomfört mer än 1000 rekryteringsuppdrag.


14.10       
Rekrytering till de statliga bolagen – så arbetar vi för jämställda styrelser

Åsa Mitsell, Näringsdepartementets avdelning för ägarstyrning

Åsa Mitsell är ansvarig för styrelserekrytering för bolag med statlig ägande på Näringsdepartementet. Hon har dessförinnan en bakgrund från ledande befattningar inom Executive Search bland annat som VD/konsult för K2 Search och som partner för Signium.

14.25        
Alectas arbete för jämställda styrelser, utmaning, hinder och resultat

Ramsay Brufer chef för ägarstyrning Alecta

Ramsay Brufer är chef för ägarstyrning på Alecta och har drygt 20-års erfarenhet inom Corporate Governance. Han är ledamot i Aktiemarknadsnämnden, styrelseordförande i fastighetsbolagen Ancore och Swedish Airport Infrastructure AB samt styrelseledamot i Heimstaden Bostad AB.

15.15        
Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra

I sin föreläsning berättar Anna Kinberg Batra hur det kändes att vara så nära att bli Sveriges första kvinnliga statsminister, hur det känns att vara kvinna i en mansdominerad kultur och om varför hon aldrig har ångrat att hon tog chansen.
Med mångårig erfarenhet även från företagande och ledarroller i olika branscher ger hon även några råd till dig som fortfarande har toppjobbet framför dig.

16.15
Framtidsspaning
- vilka egenskaper krävs av framtidens styrelse
Petra Stenqvist, PwC

Petra Stenqvist är Chief Experience Officer på PwC Experience Center i Stockholm och kommer bland annat belysa några av de egenskaper hon anser att en styrelse, ett företag och en organisation måste ha för att vara fortsatt relevanta.

 

Det kommer gå en buss från Linköping, via Norrköping, som ni självklart får åka med. En ypperlig möjlighet att prata med deltagarna från regionen.

 

Anmäl er till: robin.almqvist@east.cci.se

 


Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Södermanland, Östergötland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer – lokalt, regionalt och internationellt.

Kontaktpersoner

Ulrika Andåker
Marknadskommunikatör
Ulrika Andåker