2022-05-25 05:25Pressmeddelande

Handelskamrarna i södra Sverige gör gemensam sak i Almedalen

Arenan för näringslivets viktigaste frågor

Nya stambanor, elsystemet och vikten av yrkesutbildningar är några av ämnena diskuteras när Östsvenska Handelskammaren tillsammans med tre handelskamrar i södra Sverige arrangerar gemensam mötesplats i Almedalen.

Återigen öppnar portarna för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. En nystart för demokratins egen festival som i år kortats ner till fem intensiva dagar. Under måndagen gör Handelskamrarna i södra Sverige för första gången gemensam sak och arrangerar en arena för näringslivets viktigaste frågor. Beslutsfattare, företagare och experter samlas för nätverkande, utbyte av åsikter, erfarenheter och lärdomar. 

Programmet pågår från tidig morgon och innehåller seminarier om behovet av nya stambanor, långsiktigt perspektiv på svenska elsystemet och vikten av yrkesutbildning är några av ämnena som kommer avhandlas. 

– Jag är mycket glad över att vi Handelskamrar i södra Sverige gör gemensam sak i Almedalen. Det blir ett starkt program där de mest angelägna frågorna för näringslivets fortsatta tillväxt och framgångar lyfts och diskuteras, säger Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren. 

Östsvenska Handelskammaren kommer bland annat leda samtal om regionala sjöfartens utveckling med representanter från hamnarna i Norrköping, Oxelösund och Gotland. Dessutom deltar Sjöfartsverket och industrier från både Östergötland och Sörmland. Dagen avslutas med ett mingel för inbjudna gäster.  

– Almedalen är Sveriges främsta arena för demokrati, samtal och möten mellan människor. Det är så givande relationer och affärer blir till. Därför är det glädjande för Gotland, Sverige och hela näringslivet att Almedalsveckan åter är aktuell, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren.

Vi välkomnar förstås media att delta under dagen! Kontakta oss för schema.

Datum: Måndag den 4 juli. 

Plats: Strandgatan 15 C/Birger Jarls Gränd 4, Visby

Arrangörer: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren samt Handelskammaren i Jönköpings län

Kontakt:

Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren
simon.helmer@east.cci.se 011-28 50 39

Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren
maria.hummelgren@east.cci.se 011 - 28 50 37

Rickard Widgren, kommunikationschef Östsvenska Handelskammaren
Rickard.widgren@east.cci.se 011 - 28 50 33


Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Södermanland, Östergötland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer – lokalt, regionalt och internationellt.

Kontaktpersoner

Rickard Widgren
Kommunikationschef
Rickard Widgren