2022-06-30 09:35Pressmeddelande

Ett skepp kommer lastat – vilken roll spelar hamnarna i den regionala utvecklingen?

Välkommen till ett kunskapshöjande samtal i Almedalen där företrädare för hamn och sjöfart i Östergötland, Sörmland och Gotland spanar in framtiden, som kommer lastad – till sjöss.

Sveriges tillväxtstråk ligger nära vatten och hamnarna har en särställning i svensk infrastruktur och transportsystem. Men vilken roll spelar de för den regionala utvecklingen? Och hur kan industri och hamnar samarbeta för att öka hållbar tillväxt? 

Sverige är ett kustnära land med ett speciellt förhållande till havet. Tillväxtstråken och de största städerna ligger strategiskt placerade nära vatten. Hamnarna spelar en särskild roll för vår infrastruktur och handel med Europa och övriga världen. Dessutom är sjöfarten central i omställningen till effektiva och hållbara transportsystem. Vilken roll kommer sjöfarten spela för svensk handel och transport framåt? Mer än bara av- och pålastning: vilken betydelse har hamnarna för den regionala utvecklingen? Hur kan industri och hamnar samarbeta för ökad hållbar tillväxt? Och vilken kust kommer egentligen att vara Sveriges framsida inom ett decennium – den östra eller den västra?

Välkommen till ett kunskapshöjande samtal där företrädare för hamn och sjöfart spanar in framtiden, som kommer lastad – till sjöss.

Medverkande:
Douglas Heilborn, vd, Oxelösunds Hamn
Ola Hjärtström, vice vd, Norrköpings Hamn
Anders Boman, Chief Operating Officer, Rederi AB Gotland
Martina Johansson (C), suppleant trafikutskottet, Sveriges riksdag
Lars Lundin, vd, Holmen Paper
Jesper Kansbod, Head of Governmental Relations, SSAB
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Tid: Klockan 15.30 måndag 4 juli
Plats: Handelskamrarnas arena, Strandgatan 15C, Visby

Media är förstås välkomna och det finns tillfälle för intervjuer med medverkande efter samtalet. 

För frågor, kontakta Rickard Widgren, kommunikationschef Östsvenska Handelskammaren, rickard.widgren@east.cci.se, 011 - 28 50 37

Handelskamrarnas arena i Almedalen – ett samarbete mellan Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Jönköpings Handelskammare och Sydsvenska Handelskammaren.

 


Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Södermanland, Östergötland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer – lokalt, regionalt och internationellt.

Kontaktpersoner

Rickard Widgren
Kommunikationschef
Rickard Widgren