2023-02-09 07:45Pressmeddelande

Ohlssons säkrar VA-nätets funktion i Förbifart Stockholm

Ohlssons framför Stockholms slottOhlssons framför Stockholms slott

Byggnationen av en av världens längsta motorvägstunnlar, E4 Förbifart Stockholm, är i gång och Ohlssons har fått uppdraget att säkerställa att VA-nätet i projektet fungerar.

På uppdrag av Implenia utför Ohlssons spolning och ledningsinspektion av alla dagvattenledningar, dräneringsledningar och brandledningar i tunnelprojektet E4 Förbifart Stockholm. Förutom spolning och inspektion avser uppdraget även provtryckning och läcksökning av samtliga ledningar.

”E4 Förbifart Stockholm är ett betydelsefullt projekt för regionens fortsatta utveckling och det är viktigt att VA-nätet i projektet fungerar som det ska. För oss är det en ärofylld uppgift.”, säger Lars Persson, försäljningschef i region mitt på Ohlssons.

Om E4 Förbifart Stockholm
E4 Förbifart Stockholm är en ny 21 km lång sträckning av E4:an för att skapa smidigare resvägar mellan norra och södra Stockholm. Ungefär 18 km av vägen ska gå i tunnel, vilket gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar.Om Ohlssons AB

Ohlssons erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport. Koncernen sysselsätter ca 800 medarbetare och omsätter omkring 1,3 miljarder. I Stockholm/Mälardalen servar Ohlssons hundratusentals invånare genom insamling av hushållsavfall i ett flertal kommuner samt utför tjänster för ett fungerande rör- och ledningsnät i både privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Märta Bylow
Kommunikationschef
Märta Bylow