2023-12-28 07:48Pressmeddelande

Ny renhållningsentreprenör för Avfall & Återvinning Skaraborg

Fyra män står framför en röd renhållningsbil. Fr. v: Mikael Thörnberg, operativ insamlingschef på Avfall & Återvinning Skaraborg, Pontus Düring, förbundsdirektör på Avfall & Återvinning Skaraborg, Robert Axelsson, regionchef på Ohlssons AB och Eddie Nilsson, driftledare.

Den 1 januari får Essunga, Grästorp, Götene och Vara en ny entreprenör för insamling av hushållsavfall och latrin. Den nya entreprenören, Ohlssons AB, har lång erfarenhet från liknande uppdrag runt om i Sverige och utökar nu sitt samarbete med Avfall & Återvinning Skaraborg.

”Vi har sedan mars i år ansvarat för insamlingen av hushållsavfall i Skara och Falköping på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg. Nu är vi förväntansfulla inför ett bra samarbete med invånarna i Essunga, Grästorp, Götene och Vara.”, säger Niclas Ericzon, regionchef på Ohlssons AB.

Även Mikael Thörnberg, operativ insamlingschef på Avfall & Återvinning Skaraborg, ser fram emot uppdraget:

”Vi ser fram emot starten och det nya samarbetet. Det har jobbats mycket från båda parter för att vi ska få en så mjuk övergång som möjligt och att våra kunder inte ska bli drabbade av driftstörningar.”, berättar Mikael.

På grund av ruttoptimeringar för en minskad klimatpåverkan kommer vissa abonnenter att få ändrad tömningsdag. Information om tömningsdagar kommer via brev och aktuell information om eventuella driftsstörningar kommer att finnas tillgänglig på avfallskaraborg.se och ohlssons.se/renhallning.

För att övergången ska bli så smidig som möjligt kommer de som har ett kärl för matavfall och ett kärl för restavfall att få båda kärlen tömda under vecka ett eller vecka två. Ställ därför ut båda kärlen den veckodag du har fått information om. Om det exempelvis står måndag jämn vecka i brevet kommer båda kärlen att bli tömda måndag vecka två.

Insamlingen av hushållsavfall är en viktig samhällsfunktion som hjälper kommunerna att bli mer hållbara. Genom att sortera avfallet korrekt kan det återvinnas och användas till nya produkter samtidigt som det sparar energi och minskar koldioxidutsläppen.

”Vi har ett stort förtroende för Ohlssons då de har gedigen erfarenhet och bra rutiner runt den här typen av uppdrag.”, avslutar Mikael.

Ladda ned pressbilder

https://newsroom.notified.com/ohlssons-ab/presskits/28062/nytt-uppdrag-i-skaraborg

Om Avfall & Återvinning Skaraborg
Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.Om Ohlssons AB

Ohlssons har verksamhet i drygt 35 kommuner i Skåne, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Västmanland, Stockholm och Uppsala län. En stor del av verksamheten består av insamling av hushållsavfall på uppdrag av olika kommuner, men företaget erbjuder även tjänster inom entreprenad, transport och återvinning för företag och industri.


Kontaktpersoner

Sara von Platen
Kommunikatör
Sara von Platen