2024-02-02 07:45Pressmeddelande

Nu blir det lättare att sortera sina förpackningar i Kungälvs kommun

Ohlssons AB fyrfackskärl.Ohlssons AB fyrfackskärl.

Den 5 februari startar Ohlssons AB att samla in förpackningsmaterial i Kungälvs kommun. Det innebär att de flesta villor och småhus i kommunen ska källsortera förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas i kärl nära sin fastighet.

Nu införs fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial i Kungälvs kommun. Under januari har kommunen placerat ut nya fyrfackskärl till kommunens villor och småhus. I kärlen blir det enkelt att sortera pappersförpackningar, plastförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar. Metallförpackningar ska sorteras i en separat behållare som ställs ut på tömningsdagen.

Första tömningen av de nya kärlen sker under februari och den ansvarige entreprenören, Ohlssons AB, är redo att starta uppdraget:

”Vi är tacksamma för förtroendet från Kungälvs kommun att utföra insamlingen och ser framemot uppdraget. Nu är vi förväntansfulla inför ett bra samarbete med invånarna i Kungälv”, säger Niclas Ericzon, regionchef på Ohlssons AB.

Även Dan Gorga, miljöingenjör på Kungälvs kommun, ser framemot starten:

”Vi är förväntansfulla av att komma i gång med fastighetsnära insamling av förpackningar för hushåll i Kungälv. Det har många väntat på och det känns tryggt att det är Ohlssons AB som har stor erfarenhet som hjälper oss med insamlingen.”, säger Dan.

Samtlig information om den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall finns på kommunens hemsida, kungalv.se.

Insamlingen av förpackningsavfall i fyrfackskärl är ett viktigt steg för att öka återvinningsgraden i kommunen. Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet hoppas både Kungälvs kommun och Ohlssons AB på att minska avfallsmängderna som går till förbränning och öka återvinningen.

”I dagsläget bedriver vi tömning av fyrfackskärl i ett 20-tal kommuner. Med vår långa erfarenhet av fyrfackskärl ser vi framemot att bidra till en effektiv och hållbar avfallshantering i kommunen”, säger Niclas Ericzon.Om Ohlssons AB

Ohlssons har verksamhet i drygt 40 kommuner runtom i Sverige. En stor del av verksamheten består av insamling av hushållsavfall på uppdrag av olika kommuner, men företaget erbjuder även tjänster inom entreprenad, transport och återvinning för företag och industri.


Kontaktpersoner

Sara von Platen
Kommunikatör
Sara von Platen