2023-01-31 10:45Pressmeddelande

Kommunerna tar över ansvaret – Ohlssons bistår med fyrfacksinsamlingen

Ohlssons AB i nytt uppdrag i Kungälv. Till vänster: Tömning av fyrfackskärl. Till höger: Joakim Bornéus, anbudsansvarig. Ohlssons AB i nytt uppdrag i Kungälv. Till vänster: Tömning av fyrfackskärl. Till höger: Joakim Bornéus, anbudsansvarig.

Från och med 2024 får kommunerna ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Nu står det klart att Ohlssons vunnit uppdraget att bistå Kungälvs kommun med utförandet.  

I samband med att ansvaret för insamling av förpackningsavfall faller under kommunernas regi den 1 januari 2024 får Ohlssons uppdraget att bistå med insamlingen av hushållsförpackningar från småhus i Kungälvs kommun. Kommunens invånarantal beräknades till ca 48 000 invånare under 2021.

För att göra det lättare för invånarna att lämna sina förpackningar för återvinning har kommunen valt en lösning med fyrfackskärl där insamlingen kommer att skötas av Ohlssons. Företaget var en av de första aktörerna i Sverige att samla in avfall från fyrfackskärl.

”Uppdraget innebär i praktiken att varje hushåll får ett fyrfackskärl som placeras bredvid de befintliga kärlen för mat- och restavfall. I fyrfackskärlen blir det enkelt att sortera förpackningar av plast, papper, färgat och ofärgat glas. Det kommer även att placeras ett kärl för insamling av metallförpackningar.”, berättar Joakim Bornéus, anbudsansvarig på Ohlssons.

Statistiken visar tydligt att möjligheten till sortering i anslutning till hushållet ökar sorteringsgraden - vilket innebär att fler förpackningar kan återvinnas. Fyrfackskärlen förväntas därmed ha en positiv inverkan på sorteringsgraden och följaktligen öka mängden återvunnet material i kommunen.

”I dagsläget bedriver vi tömning av fyrfackskärl i ett 20-tal kommuner. Med vår långa erfarenhet av fyrfackskärl ser vi fram emot att bidra till en effektiv och hållbar avfallshantering i regionen.”, säger Joakim.

Avtalet startar den 1 januari 2024 och kommer att pågå fram till maj 2027, med möjlighet till förlängning med upp till två år.Om Ohlssons AB

Ohlssons erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport. Idag har Ohlssons renhållningsuppdrag i ett 30-tal kommuner i Skåne, Halland, Jönköping, Stockholm och Uppsala län. Under 2023 påbörjar Ohlssons även nya uppdrag i Falköping och Skara i Västra Götalands län. Koncernen har drygt 800 anställda och omsätter 1,3 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Märta Bylow
Kommunikationschef
Märta Bylow