2023-10-12 06:38Nyheter

Ohlssons är ansvarig entreprenör i Sveriges bästa avfallskommun

Benny Gunnarsson och Jeanette Nilsson, Ohlssons AB Benny Gunnarsson och Jeanette Nilsson, Ohlssons AB

Avfall Sverige utsåg Östra Göinge till årets avfallskommun 2023. I Östra Göinge och Osby är det ÖGRAB som ansvarar för kommunernas renhållning. ÖGRABs entreprenör för avfallsinsamlingen är Ohlssons.

I de nordöstra delarna av Skåne ligger Östra Göinge, en kommun med drygt 15 000 invånare. Det kommunala renhållningsbolaget ÖGRAB ägs av Osby och Östra Göinge kommuner och Ohlssons ansvarar för insamlingen.

Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till att Östra Göinge blir årets avfallskommun 2023. På andra plats kom fjolårets vinnare Osby. I Östra Göinge slängdes i genomsnitt 79 kg restavfall/person under året medan riksgenomsnittet landade på 148 kg restavfall/person. 

Redan 2016 infördes fyrfackskärl i Östra Göinge och Osby. Sedan dess har sorteringsgraden ökat, främst på grund ÖGRABs utbildande kommunikationsinsatser och ett bra samarbete med såväl Ohlssons som kommuninvånarna.

ÖGRABs vd, Per Erlandsson, firade utmärkelsen med kollegorna på Ohlssons kontor i Osby under torsdagen. Han är positiv om samarbetet med Ohlssons:

”Tillsammans med Ohlssons lyckas vi erbjuda kommuninvånarna en väl fungerande insamling. Vi löser de små problemen innan de hunnit bli stora och försöker hitta gemensamma lösningar. ÖGRAB och Ohlssons har en gemensam bild av varför vi gör det vi gör: Renhållningen ska fungera, vi vill ha nöjda kunder och minska vår klimatpåverkan.”, säger han.

Från Ohlssons lokala kontor i Osby utgår ett 10-tal chaufförer varje dag. Den dagliga driften i uppdraget styrs av Jeanette Nilsson driftschef och Benny Gunnarsson, driftledare.

”Utan våra engagerade chaufförer hade vi aldrig kunnat få den här utmärkelsen. Det är de som utför det dagliga arbetet med att samla in allt avfall, men också att säkerställa att allt är korrekt sorterat.”, konstaterar Jeanette Nilsson, driftchef på Ohlssons.


Om Ohlssons AB

En färgstark partner med ett globalt miljöansvar. Ohlssons erbjuder helhetslösningar inom miljö- och avfallshantering, spol- och rörteknik, entreprenad och transport . Alltid med hållbarhet i fokus. Koncernen sysselsätter ca 800 anställda, omsätter omkring 1,3 miljarder och verkar främst i södra Sverige samt Stockholm/Mälardalen.


Kontaktpersoner

Sara von Platen
Kommunikatör
Sara von Platen